پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

جلسات پژوهشی
Untitled 1

 جلسات معاونت پژوهش و فناوری

 
 
 
 
 
 
تقويم جلسات شوراي پايان نامه دانشكده پزشکی.docتقويم جلسات شوراي پايان نامه دانشكده پزشکی.doc
تقويم جلسات شوراي پژوهش و فناوری دانشكده پزشکی.docتقويم جلسات شوراي پژوهش و فناوری دانشكده پزشکی.doc
اعضای+شورای+پژوهشی+و+شورای+پایان+نامه+دانشکده.docxاعضای شورای پژوهشی وشورای پایان نامه دانشکده.docx   

 

 

به روز رسانی :98/2/16

روابط عمومی دانشکده پزشکی