پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

جلسات پژوهشی
Untitled 1

 جلسات معاونت پژوهش و فناوری

 
 
 
 
 
 
تقویم+جلسات+پایان+نامه+شش+ماهه+دوم97.DOCتقویم جلسات پایان نامه  شش ماهه دوم97.DOC
تقویم+جلسات+پژوهشی+شش+ماهه+دوم+97.DOCتقویم جلسات پژوهشی شش ماهه دوم 97.DOC
اعضای+شورای+پژوهشی+و+شورای+پایان+نامه+دانشکده.docxاعضای شورای پژوهشی وشورای پایان نامه دانشکده.docx   

 

 

به روز رسانی :97/7/7

روابط عمومی دانشکده پزشکی