پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه داخلی
Untitled 1
مدیر گروه:آفای دکتر شهريار پورفرزام​

 
​اعضای هیات علمی گروه داخلی


ردیف ​​نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی
1 خانم دکتر اطهر معين دکترای تخصصی پوست دانشيار moin@shahed.ac.ir
2 آفای دکتر رضا افشار فوق تخصص نفرولوژی ​دانشیار afshar@shahed.ac.ir
3 آفای دکتر شهريار پورفرزام دکترای تخصصی داخلي استادیار pourfarezam@shahed.ac.ir
4 آفای دکتر شمسا شريعت پناهي فوق تخصص روماتولوژي دانشیار shariatpanahi@shahed.ac.ir
5 آفای دکتر سيامك افشين مجد دکترای تخصصی داخلی اعصاب دانشیار afshin@shahed.ac.ir
6 آفای دکتر فرامرزفلاحي‌آرزودار دکترای تخصصی داخلي قلب و عروق دانشیار fallahi@shahed.ac.ir
7 آفای دکتر مسعود مقدم نيا دکترای تخصصی روانپزشکی استادیار moghadam.nia@shahed.ac.ir
8 آفای دکتر غلامحسين قائدی دکترای تخصصی روانپزشکی دانشیار ghaedi@shahed.ac.ir
9 آفای دکتر سيد علي گلستانها دکترای تخصصی راديولوژي استادیار golestanha@shahed.ac.ir
10 آفای دکتر سيدجلال الدين شمس فوق تخصص انكولوژي استادیار jshams@shahed.ac.ir
11 آفای دکتر محمد رضا رجبی فوق تخصص داخلي قلب و عروق استاديار rajabim@shahed.ac.ir
12 آفای دکتر قاسم عظيمی فوق تخصص ریه دانشیار gazimi@shahed.ac.ir
13 خانم دکتر مريم امينی دکترای تخصصی عفونی استادیار mamini@shahed.ac.ir
14 آقای دکتر رضا فروزانفر​​ دکترای تخصصی​​ ​طب اورژانس استادیار​ r.foruzanfar@shahed.ac.ir
15 ​آقای دکتر محمد صداقت  دکترای تخصصی​​ ​طب اورژانس استادیار​
​16 خانم دکتر سیده نرجس برکچیان
دکترای تخصصی​ نورولوژی​ ​استادیار​​
 

 

 
   کارشناس گروه:  خانم نرگس طاهری ​

 

 

   تلفن: 88975476

 

  فعالیت های آموزشی گروه:

 
برنامه آموزشی (کوریکولوم ) وزارت بهداشت
برنامه درسی (کوریکولوم )دوه کارآموزی 

برنامه درسی (کوریکولوم ) دوره کاروزی