پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه ایمونولوژی
 
 
   
 
مدیر گروه: خانم دکتر رویا یارایی
 
  
 
اعضای هیات علمی گروه ایمونولوژی

 
ردیف نام و نام خانوادگی​ مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی
1 خانم دکتر طوبي غضنفری دکترای تخصصی  ایمونولوژی استاد ghazanfari@shahed.ac.ir
2 خانم دکتر رويا يارايی دکترای تخصصی ایمونولوژی دانشیار yaraee@shahed.ac.ir
3 خانم دکتر فاطمه حاج قاسمی دکترای تخصصی  ایمونولوژی دانشیار hajighasemi@shahed.ac.ir
 
 
 
 
​   کارشناس گروه: آقای داود جمالی        تلفن تماس: 51212656​
 

 
 
   برنامه آموزشی گروه :
 
 
 
 
 

مقدمات+روشهای+آزمایشگاهی.docمقدمات روشهای آزمایشگاهی.doc

نظري+عملي+دندانپزشكي.docنظري عملي دندانپزشكي.doc


 

 

 روابط عمومی دانشکده پزشکی​