پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

مطالب آموزشی

               اطلاعیه دورهای آموزشی اساتید                      ​                                        
​ 
1400/10/7
کارگاه یک روزه روش تدریس با تاکید بر طرح درس.pdfکارگاه یک روزه روش تدریس با تاکید بر طرح درس.pdf​
​کارگاه آموزشی شیوه های صحیح نقد مقالات با رویکرد تاریخ پزشکی                              ​1400/5/21
                 
​                                                                                              ​ 1400/6/26​                                                                              
وبینار (1).pdfپوستر وبینار (1).pdf​​