پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

مسئولین دانشکده
 
94-08-19-dr-davati-02_thumb_325.jpg


آقای دکترعلی دواتی 

رییس دانشکده پزشکی

   
   
                            

                     خانم گودرزی.JPG                    ​                 عکس.jpg                                      دکتر دلشاد.jpg             ​                   
  ​                                
                        آقای دکتر علیرضا علیزاده دلشاد                               آقای دکتر محمد حسین احمدی​​                                         خانم فاطمه گودرزی  
         
                     معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی    ​                               معاون پژوهش و فناوری                                      معاون پشتیبانی و منابع انسانی          

تاریخ شروع مسوولیت

              ​مرتبه علمی در زمان تصدی

                            ​رشته تخصصی​

​              رییس دانشکده  ​

​94/08/18

​ دانشیار         

​​       پزشکی اجتماعی​

​            آقای دکترعلی دواتی​​

                        ​
                       
 
 مرتبه علمی در زمان تصدی رشته تخصصی   نام و نام خانوادگی    معاونین دانشکده​​
دانشیار دکترای تخصصی علوم تشریحی ​ آقای دکتر علیرضا دلشاد ​   معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی   
استادیار دکترای باکتری شناسی پزشکی   آقای دکتر محمد حسین احمدی​​  ​ ​      معاون پژوهش و فناوری      ​
  کارشناسی  ارشد مدیریت  خدمات بهداشتی درمانی  خانم فاطمه گودرزی معاون پشتیبانی و منابع انسانی    ​
 
 
 
  
فاکس تلفن تماس مسئول دفتر
51212602 51212600 خانم محترم رنود
 
 
 ,.hljk.gif

,.hljk.gif


  روسای سابق دانشکده                                                                            

 
 
تاریخ شروع مرتبه علمی در زمان تصدی رشته تخصصی نام و نام خانوادگی​
​​سال 70 استادیار گوش و حلق و بینی ​        آقای دکتر بهزاد پوستی
72/7/1 استادیار کودکان ​             آقای دکتر محمود نوری صفا
​​77/2/1 استادیار                 ​قلب و عروق آقای دکتر فرامز فلاحی
78/5/2 استادیار جراحی عمومی آقای دکترسید سعید سید مرتاض
   ​​83/12/12 دانشیار آسیب شناسی ​     آقای​ دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
         87/8/28  دانشیار زنان زایمان خانم دکتر احیا گرشاسبی​ 
 
 
 
 
 
 
 
 به روز رسانی 1400/9/21
روابط عمومی دانشکده​