پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

مسئولین دانشکده
Untitled 3

 

رئیس دانشکده رشته تخصصی مرتبه علمی در زمان تصدی تاریخ شروع مسئولیت 95_08_12_dr_davati5.jpg
آقای دکتر علی دواتی پزشکی اجتماعی دانشیار 94/08/18

 

 

 

 
معاونین دانشکده​​ نام و نام خانوادگی رشته تخصصی  مرتبه علمی در زمان تصدی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی آقای دکتر رضا فروزان فر  دکترای تخصصی طب اورژانس استادیار
معاون پژوهش و فناوری آقای دکتر علیرضا علیزاده دلشاد
دکترای تخصصی علوم تشریحی
دانشیار​
معاون پشتیبانی و منابع انسانی خانم فاطمه گودرزی مامایی  کارشناس

 

 

 

 
مسئول دفتر​ تلفن تماس فاکس
خانم محترم  رنود 51212600 51212602

 

 
روسای سابق دانشکده:​

 
نام و نام خانوادگی رشته تخصصی  مرتبه علمی در زمان تصدی تاریخ شروع​
آقای دکتر بهزاد پوستی گوش و حلق و بینی استادیار سال 70
آقای دکتر محمود نوری صفا کودکان استادیار 72/7/1
آقایدکتر فرامرز فلاحی قلب و عروق استادیار 77/2/1  
آقای دکترسید سعید سید مرتاض جراحی عمومی استادیار 78/5/2
آقای​دکتر محمدرضا جلالی ندوشن آسیب شناسی دانشیار 83/12/12
خانم دکتر احیا گرشاسبی زنان زایمان دانشیار 87/8/28


 

 

 
تاریخ به روز رسانی :97/3/29
روابط عمومی دانشکده پزشکی