پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

اطلاعیه ها و دستورالعمل ها
​​ Untitled 2
 
 
 
​​عنوان​ تاریخ اطلاع رسانی​
بهمن.pdf قابل توجه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون صلاحیت بالینی بهمن 1401​
        بهمن.pdfاطلاعیه       فرم  صلاحیت بالینی.pdfفرم صلاحیت بالینی.pdf                  فرم تعهد.pdfفرم تعهد.pdf​​
1401/11/17
​برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 1402-1401عهغهم.gif
دانشجویان پزشکی ورودی 1400.pdf ورودی 1400.pdf           دانشجویان پزشکی ورودی 1401.pdf ورودی 1401.pdf             دوره علوم پایـه.pdfدوره علوم پایـه.pdf                  دوره فیزیوپاتولوژی.pdfدوره فیزیوپاتولوژی.pdf​
1401/10/7​
برنامه امتحانات دروس عمومی نیمسال دوم 1402 -1401.pdfبرنامه امتحانات دروس عمومی نیمسال دوم 1402 -1401.pdfعهغهم.gif 1401/9/27
اطلاع رسانی فوری به دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون پیش‌کارورزی اسفند ماه 1401.pdfاطلاعیه :قابل توجه  دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون پیش‌کارورزی اسفند ماه 1401.pdf 1401/9/20​
آزمون پیش کارورزی.pdfاطلاعیه: قابل توجه متقاضیان  شرکت آزمون پیش کارورزی آذر.pdf 1401/9/19
قابل توجه دانشجویان شرکت‌کننده در آزمون صلاحیت بالینی 10 آذر ماه 1401
1401/9/6
جدول زمانبندی سامانه مهمان و انتقال دانشجویان گروه پزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401.pdfجدول زمانبندی سامانه مهمان و انتقال دانشجویان گروه پزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401.pdf 1401/9/2​
آزمون صلاحیت بالینی 10 آذر ماه 1401 
اطلاعیه.pdfاطلاعیه.pdf               فرم صلاحیت بالینی.pdf             فرم تعهد نامه.pdfفرم تعهد نامه.pdf 
​1401/8/9
ایمیل دفتر مشاوره سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان.docx 1401/7/23
قابل توجه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون پیش کارورزی اسفند ماه 1041.pdfقابل توجه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون پیش کارورزی اسفند ماه 1401.pdf 1401/7/16
​لینک گروههای روبیکا ی دکترای تخصصی پزشکی 
https://rubika.ir/joing/CHEGDHFC0OZIPLIATUCKVJJHVIUMRFJDدکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی 1401

https://rubika.ir/joing/CHEGDHEF0ETLJPPDBJCAWUJURKKMHBOZدکتری تخصصی طب سنتی 1401

1401/7/4​
اطلاعیه.pdfاطلاعیه آزمون صلاحیت بالینی 28 مهرماه 1401.pdf​
فرم صلاحیت بالینی.pdfفرم صلاحیت بالینی.pdf             فرم تعهد نامه.pdfفرم تعهد نامه.pdf
1401/6/30
لیست دروس عمومی ارائه شده در نیمسال اول 1402-1401.pdfلیست دروس عمومی ارائه شده در نیمسال اول 1402-1401.pdf​
برنامه امتحانات دروس عمومی نیمسال اول 1402 -1401.pdfبرنامه امتحانات دروس عمومی نیمسال اول 1402 -1401.pdf
1401/6/12
اطلاع دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی شهریور ماه 1401.pdf​اطلاع رسانی فوری به دانشجویان شرکت‌کننده در آزمون پیش کارورزی شهریورماه 1401.
1401/4/29
​ قابل توجه دانشجویان شرکت‌کننده در آزمون صلاحیت بالینی 10 آذر ماه 1401
            اطلاعیه.pdf    فرم  صلاحیت بالینی.pdfفرم صلاحیت بالینی.pdf                  فرم تعهد.pdfفرم تعهد.pdf
1401/4/29
فراخوان ثبت نام برای بهره مندی  دانشجویی بنیاد ملی نخبگان.pdfفراخوان ثبت نام برای بهره مندی از پشتیبانی دانشجویی بنیاد ملی نخبگان. 1400/4/20
نامه شرایط خوابگاه.docنامه شرایط خوابگاه.doc​        فرآیند بررسی درخواست خوابگاه دانشجویی.docxفرآیند بررسی درخواست خوابگاه دانشجویی.docx 1401/4/13
اطلاع رسانی فوری به دانشجویان شرکت‌کننده در آزمون صلاحیت بالینی 16 تیر ماه 1401‎‎.pdfاطلاع رسانی فوری به دانشجویان شرکت‌کننده در آزمون صلاحیت بالینی 16 تیر ماه 1401‎‎.pdf 1401/4/12
​تسهیلات طرح شهید وزوایی سال تحصیلی 1402-1401 بنیاد ملی نخبگان​
  درخصوص حمایت از ایده ها و طرح های فناورنه درحوزه توانبخشی وسلامت اجتماعی.pdfدرخصوص حمایت از ایده ها و طرح های فناورنه درحوزه توانبخشی وسلامت اجتماعی.pdf         
  آیین+نامه+پشتیبانی(طرح+شهید+وزوایی).pdfآیین+نامه+پشتیبانی(طرح+شهید+وزوایی).pdf        شیوه+نامه (1).pdfشیوه+نامه (1).pdf
1401/4/6​
اطلاع دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی شهریور ماه 1401.pdfاطلاع دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی شهریور ماه 1401. 1401/4/5
اطلاع دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی شهریور ماه 1401.pdfقابل توجه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی شهریور ماه 1401.pdf 1401/4/1
ششمین مدرسه تابستانی.pdfاطلاعیه ششمین مدرسه تابستانی.pdf 1401/4/1
 ​​صلاحیت+بالینی (1).pdfقابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون صلاحیت بالینی تیرماه 1401
اطلاعیه.pdfفرم تعهدنامه.pdfفرم تعهدنامه.pdf  فرم.pdfفرم.pdf

1401/3/11
​برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم
علوم پایه.pdfعلوم پایه.pd   دوره فیزیوپاتولوژی.pdfدوره فیزیوپاتولوژی.pdf

​1401/3/9
​منابع آزمون های جامع پزشكي- رشته دكترای پزشكي عمومي )از اسفند 1401 تا پايان شهريور 1402​

منابع آزمون  جامع علوم پایه.pdfمنابع آزمون جامع علوم پایه.pdf                منابع آزمون های پیش کارورزی.pdfمنابع آزمون های پیش کارورزی.pdf
1401/3/7​
برنامه امتحانات اصلاح شده دروس عمومی پایان نیمسال دوم 1400- 1401.docxبرنامه امتحانات اصلاح شده دروس عمومی پایان نیمسال دوم 1400- 1401.docx ​1401/2/7
فرم+جدید+تسویه+حساب.pdfفرم جدید تسویه حساب.pdf ​1401/2/7
قابل توجه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون پیش کارورزی شهریور ماه1401.pdf 1401/2/6
قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال و مهمان.doc 1401/1/28​
تقويم+آموزشي+تصحيح+شده (1).pdfتقويم آموزشي تصحيح شده نیمسال جاری 1401/1/28
​قابل توجه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون پیش کارورزی شهریور 1401
_response.pdf_اطلاعیه زمان تحویل پروپوزال pdf
1401/1/14
​قابل توجه دانشجویان شرکت کنند در آزمون صلاحیت بالینی اردیبهشت 1401
اطلاعیه (2).pdfاطلاعیه pdf       صلاحیت+بالینی (3).pdfصلاحیت بالینی pdf           فرم+تعهدنامه+دانشگاه+(1)+(2) (1).pdfفرم تعهدنامه دانشگاه.pdf
1400/12/17​
  قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ماه 1400​
     _response (2).pdfاطلاعیه 
1400/12/11
قابل توجه دانشجویان شرکت کنند در آزمون صلاحیت بالینی بهمن 1400
صلاحیت+بالینی (2).pdfاطلاعیه آزمون صلاحیت بالینی .pdf
1400/11/25​
قابل توجه دانشجویان بالینی 
اطلاعیه انتخاب  پایان نامه.pdfاطلاعیه انتخاب پایان نامه تا تاریخ 1400/11/30
بررسی بخش ها و دروس باقیماند هسیستم دانشجویی(ناد).pdfبررسی بخش ها و دروس باقیمانده  در سیستم دانشجویی(ناد).1400/11/30

1400/11/20​
​فراخوان ثبت نام و ارسال آثار به پنجمین جشنواره دانشجویی توسعه آموزش آیین نامه.pdfآیین نامه.pdfposter.jpgposter.jpg ​1400/10/12
پوستر فراخوان کشوری ثبت نام دانشجو.pdfپوستر فراخوان کشوری ثبت نام دانشجو. کارشناسی ارشد آموزش پزشکی pdf 1400/10/7​
​برگزاری کارگاه های آموزشی آمادگی برای امتحانات ویژه دانشجویان (به صورت مجازی) توسط اداره مشاوره دانشجویی​poster.jpgposter.jpg 1400/10/7​
برنامه امتحانات.pdfبرنامه امتحانات پایان ترم  نیمسال  اول 1400-1401
final.pdfبرنامه امتحات بالینی 
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 1400.pdfبرنامه امتحانات فیزیو پاتولوژی 
  
 مقطع علوم پایه            برنامه امتحانات پایان ترم ورودی 99.pdfبرنامه امتحانات پایان ترم ورودی 99.pdf
                                    برنامه امتحانات پایان ترم ورودی 1400.pdfبرنامه امتحانات پایان ترم ورودی 1400.pdf
1400/9/28
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال جاری.pdfآخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال جاری.pdf ​1400/9/27
برنامه امتحانات دروس عمومی رشته های پزشکی-دندانپزشکی و پرستاری و مامایی نیمسال اول 1401- 1400.docxبرنامه امتحانات دروس عمومی رشته های پزشکی-دندانپزشکی و پرستاری و مامایی نیمسال اول 1401- 1400.docx 1400/9/27
اطلاعیه المپیاد.pdf  تاریخ و عناوین موضوعات چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی .pdf 1400/9/27​
صلاحیت+بالینی (1).pdfقابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون صلاحیت بالینی18آذرماه 1400
1400/9/14​
​چهارمین جشنواره ایده های نو آورانه آموزشی 28 الی 30 اردیبشهت 1401
آیین نامه بخش دانشجویی جشنواره کشوره شهید مطهری.pdfآیین نامه بخش دانشجویی جشنواره کشوری شهید مطهری.pdf
راهنمی تدوین ایده.pdfراهنمای تدوین ایده نو آورانه آموزشی .pdf
1400/9/8​
​قابل توجه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون پیش کارورزی اسفند 1400زمان+تحویل+پروپزوال (1).pdfاطلاعیه زمان تحویل پروپزوال 
​1400/8/29
​اطلاعیه نقل و انتقال.pdf 1400/8/12
اطلاعیه آزمون صلاحیت بالینی  فرم+تعهدنامه+دانشگاه+(1)+(2).pdfفرم تعهدنامه دانشگاه  صلاحیت+بالینی.pdfفرم صلاحیت بالینی.pdf 1400/8/1
قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون پیش کارورزی آبان ماه 1400- (ارسال مدارک) 1400/7/24
قابل توجه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون پیش کارورزی 1400​زمان+تحویل+پروپزوال.pdfاطلاعیه زمان تحویل پروپزوال.pdf 1400/7/7​
​برنامه هفتگی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 رشته پزشکی
برنامه هفتگی دروس فیزیو پاتولوژی :مهرو آبان.pdfمهرو آبان.pdf   آذرماه.pdfآذرماه.pdf  دی ماه.pdf      برنامه هفتگی دروس بالینی.pdfبرنامه هفتگی دروس بالینی.pdf
1400/6/27
شیوه نامه اجرای آزمون مجازی شاهد.pdf 1400/5/1​
 ترم تابستانی دانشگاه تهران.
لیست دروس ارایه شده در ترم تابستان.pdf
1400/3/23
تقویم آموزشی1400-1401.pdf 1400/3/19
پوستر ترم تابستانی.jpgپوستر ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی .jpg
ترم تابستانی مجازی.pdf
1400/3/19
برنامه امتحانی دروس تئوری کارآموزی. 1400/3/18
برنامه امتحانات پایان ترم مقطع علوم پایه  نیمسال دوم 1400– 99. 1400/3/10
جدول زمانبندی انتقال و مهمانی دانشجویان.pdf 1400/3/9
فراخوان پذیرش متقاضیان دوره دکترای تخصصی پزشکی.pdf 1400/3/5
​فراخوان دوره md-phd رشته طب سنتی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
فراخوان پذیرش دانشجو در رشته طب سنتی دوره MD-PHD دانشگاه شاهد سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰.docفراخوان پذیرش دانشجو در رشته طب سنتی دوره MD-PHD دانشگاه شاهد سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰.doc
فرم درخواست.docxفرم درخواست.docx
گواهی معدل.docگواهی معدل.doc
​1400/3/3

اطلاعیه و فرم های آزمون صلاحیت بالینی تیرماه    1400 

1-  اطلاعیه.       2-   فرم صلاحیت بالینی دانشگاه بقیه الله.         3-فرم تعهدنامه دانشگاه     

1400/2/26​
​  منابع آزمون های جامع 
منابع آزمون پیش کارورزی اسفند 1400 و بهار و شهریور 1401 و آزمون دستیار تخصصی.pdf​
منابع دروس شناور آزمون های پیش کارورزی اسفند 1401 و بهار و شهریور 1402.pdf
منابع آزمون علوم پایه از اسفندماه 1400 تا پایان شهریور 1401.pdf
1400/2/23
scan0338.pdfاطلاعیه انتقالی و مهمانی برای دانشجویان متقاضی pdf ​1400/2/12
مدارک مورد نیاز و نکات لازم برای مطرح شدن پرونده دانشجویان در کمیسیون پزشکی دانشگاه شاهد.pdf ​1400/1/29
​همایش ملی "یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای  علوم پزشکی هزاره "در تاریخ دوم الی چهارم آذرماه1400 
پوستر همایش.jpgپوستر همایش.jpg
1400/2/16​
لینک دسترسی به صفحه مرکز آموزش های آزاد در پیام رسان روبیکا
https://rubika.ir/joing/BABAEBHH0XGGOHPZJZATWOUNDZQLDFYI
99/12/16​
اطلاعیه  : " راهنمای شرکت ذر آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی اسفند 99"​ 99/12/9
​تخصیص ۶۰ گیگ اینترنت رایگان به دانشجویان​
دانشجويان گرامي می توانند براي دريافت اينترنت آموزش مجازي بصورت رایگان، (به مدت دوهفته )به سايت ictgifts.ir مراجعه نمايند.
99/11/26​
کارگاه های آموزشی دفتر مشاوره  برنامه.jpgبرنامه کارگاه های آموزشی دفتر مشاوره  99/11/26
 فرمت جدید سند تعهد محضری برای گرفتن وام 99/11/26
منابع آزمون های کشوری پزشکی.
99/11/15
اطلاعیه جلسه توجیهی ورودی جدید 99.pdf 99/11/15
 پوستربرگزاری وبینارکشوری​ آشنایی با المپیاد علمی  .jpg 99/11/4​
اطلاعیه ثبت نام سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور  99/11/1
برنامه  امتحانی  دروس  تیوری کارآموزی 99/10/26
برنامه  کلی  مقطع  علوم  پایه  نیمسال  991  99/10/26
اطلاعیه دستورالعمل تخصیص پژوهانه.docx 99/10/26
 قابل توجه واجدین شرایط  شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی اسفند ماه 99​ 99/10/23
اطلاعیه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون های میان دوره ی علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی) و پیش کارورزی دی ماه 99.pdfاطلاعیه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون های میان دوره ی علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی) و پیش کارورزی دی ماه 99.pdf 99/10/3
 ثبت نام  مرحله چهارم وام دانشجویان دستیاری و Ph.D ((دانشجویان ورودی سال 1398 و ماقبل))مطابق مفاد دستورالعمل ابلاغی حداکثر تا تاریخ 99/10/15 99/10/3
​اطلاعیه :لغو برگزاری آزمون های میان دوره ی پیش کارورزی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی در آذر ماه سال 99 

آزمون های جایگزین، در صورت رفع شرایط اضطراری بیماری کرونا  در اواخر آذر ماه و یا اوایل دی ماه سال جاری  برگزار خواهد شد. روز و تارخ برگزاری آزمون های مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.​

99/9/23​
ثبت نام   مرحله سوم وام دانشجویان دستیاری و Ph.D(اولویت ثبت نام در این مرحله  با دانشجویان ورودی سال 1397  )
حداکثر تا تاریخ 20 آذر ماه
دستور+العمل+وام+دستیاری.pdfدستورالعمل وام دستیاری.pdf​
99/9/17​
​اطلاعیه:الزام اخذ دو واحد درس" آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل" برای تمامی دانشجویانی که تا پایان شهریور ماه 1400 فارغ التحصیل می شود.​ 99/9/15​
منابع آزمون ارتقا- دانشنامه.docx 

منابع آزمون هاي ارتقا- گواهينامه و دانشنامه  -  1400  

 

 

     
99/9/15
 اطلاعیه تعطیلی آموزش های حضوری دانشجويان شامل دروس کارآموزی و کارورزی به مدت دوهفته از اول آذرماه 
اطلاعیه تعطیلی دانشگاه.docxاطلاعیه تعطیلی دانشگاه.docx

99/8/28​
​برای اطلاع از دروس عمومی و دوره های آموزش آزاد 
1- پست الکترونیک (جهت طرح سوالات ،یا ارسال پیامها ،مدارک و درخواست ها  )  isar@shahed.ac.ir
2-کانال اطلاع رسانی در پیام رسان روبیکا(جهت اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه ها)isarcomplex@​
99/8/27​
اطلاعیه : کلاس درس بیهوشی دانشجویان رشته پزشکی روزهاي پنج شنبه ساعت 14 الی 16 در سامانه مجازي دانشگاه برگزار می شود . 99/8/27​
برنامه امتحانی دروس تئوری کارآموزی بالینی​ 99/8/25
​​​ثبت نام  وام دستیاری مقاطع phd تخصص و فوق تخصص تا تاریخ 99/8/27 در پورتال​
دستور+العمل+وام+دستیاری.pdfدستورالعمل وام دستیاری.pdf
99/8/24​
 فراخوان ارائه دو واحد درس آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل برای.jpg
فراخوان ارائه دو واحد درس آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل برای.pdf
99/8/21​
اطلاعیه :​انتخاب «دانشجوي پژوهشـگر برتر»در مراسم بزرگـداشت هفته پژوهش و فناوري سال1399.pdf 99/8/19
برنامه امتحانات دروس عمومی ورودی های جدید نیمسال اول 1400- 1399.doc 99/8/17
اطلاعیه :​تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان دوره دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) و رتبه­های برتر المپیاد علمی در دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی
فراخوان.pdfفراخوان.pdf               شیوه نامه.pdfشیوه نامه.pdf
99/8/17​
اطلاعیه :آخرین فرصت تحویل پروپزوال دانشجویان کارورزی 
99/8/16
لینکهاي ارتباط با دانشجویان ورودي 99 دانشکده پزشکی در پیام رسان روبیکا.docx​ 99/8/12​
​مدارک لازم جهت ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان نوو,رود (ورودی 99)
 1-دانشجویان  پزشکی 
2-دانشجویان کارشناسی ارشد.
3-دانشجویان دکترای تخصصی
99/8/7​
لینک هاي ارتباط با دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی ورودي 99 دانشکده پزشکی در پیام رسان روبیکا.​
99/8/7​
اطلاعات مربوط به دانشجویان نو ورود 
1-
اطلاعیه "قابل توجه دانشجویان جدیدالورود دکترای​ حرفه ای."​
2-مدارک لازم جهت ثبت نام وتشکیل پرونده
3-تکمیل فرم مشخصات فردی(آموزشی) و فرم مشخصات فردي و علايق (فرهنگی )
 4-تکمیل فرم تعهد 
5--برنامه هفتگی
 6-برنامه دروس عمومی وتخصصی دوره علوم پایه.
7-آدرس سایت دانشکده ولینک پیام رسان روبیکاجهت ثبت نام و ارسال مدارک دانشجویان جدید الورود پزشکی99.

99/8/5
لینکهاي ارتباط با دانشجویان ورودي 99 دانشکده پزشکی در پیام رسان روبیکا.docx
99/7/29​​
​اطلاعیه :آغاز ثبت نام وامهای تحصیلی ،ضروری،ودیعه مسکن و شهریه در پورتال دانشجویی

99/7/29​

قابل توجه دانشجویان واجد شرایط شرکت  کننده در آزمون صلاحیت بالینی 6 آذر ماه 99.
  1-فرم تعهد نامه دانشگاه   2-فرم تعهد نامه دانشکده          ​

99/7/28​
قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون صلاحیت بالینی 1 آبان ماه 99. 99/7/28​
منابع اصلاحی آزمون های جامع علوم پایه پزشکی رشته دکترای پزشکی عمومی از اسفند - 1399 تا پایان شهریور 1400.pdf 99/7/14​​
قابل توجه دانشجویان واجد شرایط آزمون پیش کارورزی اسفند 99.pdf 
( زمان تحویل پروپوزال پایان نامه جهت شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی​)
99/7/14​
مدارک لازم جهت ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان نوورود (ورودی 99)
 1-دانشجویان  پزشکی
2-دانشجویان کارشناسی ارشد.
3-دانشجویان دکترای تخصصی
99/7/14
​فرم اشتغال به تحصیل 99/7/14
اطلاعیه تماس با کارشناسان آموزشی دانشکده.pdf 99/7/9
99/7/8​
99/7/6
​اطلاعیه برگزاری ​ازمون صلاحیت بالینی
صلاحیت+بالینی.pdfصلاحیت بالینی.pdf    فرم+تعهدنامه+دانشگاه+(1)+(2).pdfفرم تعهدنامه دانشگاه (1)+(2).pdf            
99/6/2
قابل توجه انترن های محترم.pdf 99/6/22​
​نشانی سامانه پاسخگویی  مراجعین دبیرخانه شورای آموزش پزشکی واداره کل امورشاهد و ایثارگردر وزارت بهداشت.pdf 99/6/18
برنامه زمانبندی ارائه کلاس درسهای مجازی دانشکده پزشکی )بازه زمانی 15 تا 31 شهریور 1399.pdf 99/6/15​
اطلاعیه زمان و مکان برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی.pdf 99/6/15
برنامه زمان بندی ارائه کلاس درس های مجازی دروس عمومی بازه زمانی 15 تا 31 شهریور1399.pdf 99/6/15​
زمان تحویل پروپزوال.pdf 99/6/11​

 اطلاعیه آزمون صلاحیت بالینی 7 مهر ماه 99  -صلاحیت+بالینی فرم.pdfفرم تعهدنامه (1) فرم+تعهدنامه+دانشگاه+(1).pdfفرم تعهدنامه دانشگاه (2)


99/6/11​
اطلاعیه برگزاری ​ازمون صلاحیت بالینی 99/6/4​
اطلاعیه- در خصوص دانشجویان کارورزی و انتخاب واحد درس پایان نامه.pdf
99/6/3​
دروس دانشجویان جدیدالورود در 991.pdf 99/6/3​
جشنواره آتا.pdf​ 95/5/25
شرایط شرکت در آزمون علوم پایه.pdf 95/5/25
اطلاعیه ثبت نام  دوره «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل».pdf از تاریخ 20 مردادماه 99/5/19​
 اطلاعیه آخرین موعد دفاع پایان نامه .docx 99/5/13
نکات قابل توجه برای دانشجویان شرکت کننده در آزمون صلاحیت بالینی 2 مرداد ماه 99 و اسامی.pdf
نکات قابل توجه برای دانشجویان شرکت  کننده در آزمون صلاحیت بالینی 30 مرداد و اسامی.pdf
99/4/28
فرم اخذبخش در 4 مردادماه 99 (ویژه دانشجویانی که آزمون پیش کارورزی اسفند ماه 98 ثبت نام کرده اند.)
99/4/23​​
اطلاعیه مدرسه تابستانی انلاین.pdf 99/4/17​
اطلاعیه آزمون صلاحیت بالینی 30مرداد99.pdf
فرم ثبت نام دانشجویان جهت شرکت در آزمون صلاحیت بالینی30 مرداد99.jpg
فرم تعهدنامه دانشگاه.pdf
99/4/14
برنامه امتحانات مجازی طب سنتی در نیمسال 982.docx 98/4/14​
فراخوان برگزاری برنامه ترم تابستانی مجازی برای دانشجویان.pdf-
اطلاعیه تخیف شهریه ترم تابستانی دانشگاه مجازی.pdf
99/4/10​
اطلاعیه برنامه امتحانات دروس عمومی نیمسال اول 1399-1400 99/4/8
فرم درخواست بخش کارورزی.pdf 99/4/8​
اطلاعیه برگزاری ترم تابستانی.docx 99/3/26​
اطلاعیه آزمون صلاحیت بالینی دوم مرداد99.pdf 99/3/26​
اطلاعیه  برنامه زمانی ارزشیابی دانشجویان در نیمسال جاری ​ 99/3/13​
اطلاعیه در خصوص ارسال درخواست حذف ترم نیمسال دوم 99-98.pdf 99/3/11
تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال 99/3/6​
منابع آزمون صلاحیت بالینی.pdf
99/3/6​
فرم درخواست دانشجویی.pdf(بخش کارورزی) 99/2/21​
راهنما و دستورالعمل حفاظتی جهت کارورزان.pdf 99/2/16​
فرم درخواست دانشجویی.docx 99/2/7​
فرم حذف ترم یامرخصی بدون احتساب به دلیل کرونا در 982. 99/2/7​
فرم تدوین طرح درس روزانه استاد.doc 98/11/28
تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال.pdf
عدم تغییر نمرات پس از تحویل به آموزش​​
اطلاعیه اداره فارغ التحصیلان
عدم پاسخ تلفنی
مراحل اداری استفاده از امتیاز آموززشی
شیوه نظام پذیرش دستیار تخصصی.
اطلاعیه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال دوم 98-97.docx
اطلاعیه  افتتاح حساب بانکی
زمان آزمون صلاحیت بالینی
سقف محدودیت سنی در پذیرش داوطلبان رشته های تخصصی بالینی.- 94/3/25
مدارک مورد نیاز برای صدور دانشنامه و ريز نمرات مقطع كارشناسي و دكتري حرفه اي رشته هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ادامه تحصیل مشمولین گروه پزشکی درمقطع فوق تخصص
برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی
راهنمای مختصر آزمون پایان دوره پزشکی عمومی
فرم تعهدنامه دانشگاه.pdf
فرم تقاضای مهمانی.- ​ 98/4/9​
فرم تقاضای تغییر رشته داخل دانشگاه  ​98/4/9
فرم تقاضای انتقال دایم توام با تغییر رشته.   ​98/4/9
مهمان تکدرس پزشکی.   98/4/12​
فرم درخواست خوابگاه در تابستان. ​98/4/23​
خلاصه تغييرات ايجاد شده در برنامه جديد نسبت به برنامه سال 1364 و متمم هاي مصوب آن.pdf 98/6/24
 
 
  

روابط عمومی دانشکده