پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه علوم تشریح، بافت و پاتولوژی
​​ Untitled 3

​مدیر گروه: خانم دکتر مرجان حشتمی

اعضای هیات علمی گروه علوم تشریح ،بافت و پاتولوژی

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی​​​ پست الکترونیکی​
1 آقای دکتر محمدرضا جلالي ندوشن دکترای تخصصی پاتولوژی استاد jalali@shahed.ac.ir
2 آقای دکتر رضا صداقت دکترای تخصصی پاتولوژی دامپزشکی استادیار sedaghat@shahed.ac.ir
3 آقای دکتر عليرضا عزيززاده دلشاد دکترای تخصصی آناتومی دانشیار delshad@shahed.ac.ir
4 آقای دکتر محمد حسين قيني دکترای تخصصی پاتولوژی استادیار ghaini@shahed.ac.ir
5 خانم دکتر مرجان حشمتي دکترای تخصصی علوم تشریحی استادیار
heshmati@shahed.ac.ir


کارشناس گروه: خانم مریم شرایلی

​تلفن تماس: 88964792 داخلی 242

فعالیت های آموزشی گروه

دستورالعمل حضور در کلاس های آناتومی عملی.​