پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه علوم تشریح، بافت و پاتولوژی
​​ Untitled 3

​مدیر گروه: خانم دکتر مرجان حشتمی

اعضای هیات علمی گروه علوم تشریح ،بافت و پاتولوژی

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی​​​ پست الکترونیکی​
1 آقای دکتر محمدرضا جلالي ندوشن دکترای تخصصی پاتولوژی استاد jalali@shahed.ac.ir
2 آقای دکتر رضا صداقت دکترای تخصصی پاتولوژی دامپزشکی استادیار sedaghat@shahed.ac.ir
3 آقای دکتر عليرضا عزيززاده دلشاد دکترای تخصصی آناتومی دانشیار delshad@shahed.ac.ir
4 آقای دکتر محمد حسين قيني دکترای تخصصی پاتولوژی استادیار ghaini@shahed.ac.ir
5 خانم دکتر مرجان حشمتي دکترای تخصصی علوم تشریحی استادیار
heshmati@shahed.ac.ir


کارشناس گروه: خانم مریم شرایلی

​تلفن تماس: 51212675

فعالیت های آموزشی گروه

47673.gif
 
 
 

برنامه آموزشی گروه در نیمسال 98-97

پاتولوژی+اختلالات+ژنتیک+و+بیماری+های+دوره+کودکی.docxپاتولوژی اختلالات ژنتیکوبیماریهای دوره کودکی.docx

پاتولوژی+آماس،ترمیم+بافتی+و+اختلالات+همودینامیک.docxپاتولوژی آماس،ترمیم بافتی واختلالاتهمودینامیک.docx

پاتولوژی+بیماری+های+محیطی،+تغذیه+ای+و+عفونی.docxپاتولوژی بیماریهای محیطی، تغذیه ای و عفونی.docx

پاتولوژی+عمومی+پزشكي+عملي.docپاتولوژیعمومی پزشكي عملي.doc

علوم+تشریح+دستگاه+اسکلتی+عضلانی.docxعلوم تشریح دستگاهااسکلتی عضلانی.docx

علوم+تشریح+دستگاه+اسکلتی+عضلانی.docxعلوم تشریح دستگاهااسکلتی عضلانی.docx

کلیات+پاتولوژی+و+آسیب+سلولی+++++++++++++++++++++++++++++++5.docxکلیات پاتولوژی وآسیب سلولی5.docx

برنامه+ترم+نيمسال+دوم.docبرنامه ترم نیمسال دوم.doc


47673.gifپاتوپزشكي+نظري.docپاتوپزشكي نظري.doc

پاتولوژی+عمومی+پزشكي+عملي.docپاتولوژی عمومی پزشكي عملي.doc

پاتولوژی+اختصاصي+نظري98-97.docپاتولوژی اختصاصي نظري98-97.doc

دکتر+دلشاد+علوم+تشریحی.docxدکتردلشادعلوم تشریحی.docx

دکتر+صداقت+علوم+تشریحی.docxدکترصداقت علوم تشریحی.docx

علوم+تشریح+دستگاه+حواس+ویژه.docxعلومتشریح دستگاهحواس ویژه.docx

علوم+تشریح+سر+و+گردن.docxعلوم تشریح سروگردن.docx

دستورالعمل حضور در کلاس های آناتومی عملی

روابط عمومی دانشکده