پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه علوم تشریح، بافت و پاتولوژی
​​ Untitled 3

​   مدیر گروه: آقای دکتر محمد حسين قيني​


​   اعضای هیات علمی گروه علوم تشریح ،بافت و پاتولوژی


ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی​​​ پست الکترونیکی​
1 آقای دکتر محمدرضا جلالي ندوشن دکترای تخصصی پاتولوژی استاد jalali@shahed.ac.ir
2 آقای دکتر رضا صداقت دکترای تخصصی پاتولوژی دامپزشکی دانشیار sedaghat@shahed.ac.ir
3 آقای دکتر عليرضا عزيززاده دلشاد دکترای تخصصی آناتومی دانشیار delshad@shahed.ac.ir
4 آقای دکتر محمد حسين قيني دکترای تخصصی پاتولوژی استادیار ghaini@shahed.ac.ir
5 خانم دکتر مرجان حشمتي دکترای تخصصی علوم تشریحی استادیار
​heshmati@shahed.ac.ir

    کارشناس گروه: خانم مریم شرایلی       تلفن تماس: 51212675   

     

47673.gif

   فعالیت های آموزشی گروه​:​​​​​ ​                                                                          ​برنامه آموزشی گروه در نیمسال اول 1401-1400
برنامه+ترم+نیمسال+اول-1400.pdfبرنامه ترم نیمسال اول-1400
طرح+درس+علوم+تشریح+1+-دکتر+صداقت+نیمسال+اول1400.pdfطرح درس علوم تشریح 1 -دکتر صداقت طرح+درس+علوم+تشریح+اعصاب-نیمسال+اول+1400 (1).pdfطرح درس علوم تشریح اعصاب
طرح+درس+علوم+تشریح+سر+و+گردن+پزشکی+14001 (1).pdfطرح درس علوم تشریح سر و گردن پزشکی طرح+درس+علوم+تشریحی+1-+دکتر+دلشاد+نیمسال+اول+۱۴۰۰.pdfطرح درس علوم تشریحی 1-دکتر دلشاد
علوم+تشریح+1+اتاق+عمل+نیمسال+اول+1400.pdfعلوم تشریح 1 اتاق عمل علوم+تشریح+پرستاری+نیمسال+اول+1400.pdfعلوم تشریح پرستاری 
آسیب+عمومی+اتاق+عمل.pdfطرح آسیب عمومی اتاق عمل.pdf پاتولوژی+اختصاصی+دستگاه+عصبی+مرکزی+و+محیطی.pdfپاتولوژی اختصاصی دستگاه عصبی مرکزی و محیطی.pdf​
پاتولوژی+اختصاصی+پوست،+استخوان+و+نسج+نرم+و+مفاصل.pdfطرح پاتولوژی اختصاصی پوست، استخوان و نسج نرم و مفاصل.pdf  
 
47673.gif
 47673.gif


روابط عمومی دانشکده 
تاریخ به روز رسانی1400/7/25