پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

دستاوردهای پژوهشی
Untitled 1

اعضای هیات علمی​عناوین ​ تاریخ ​به روز رسانی 
folder.gif  اختراعات​​
folder.gif کتابهای اعضای هیات علمی.pdf
folder.gif مقالات ISI
folder.gif لیست+طرح+های+تحقیقاتی+دانشکده.pdfعناوین طرح های تحقیقاتی دانشکده.pdf
​1400/12/14​

 

دانشجویان

folder.gif لیست+عناوین+پایان+نامه+های+مصوب+دانشکده+پزشکی-دکتری+عمومی.pdfلیست عناوین پایان نامه های مصوب دانشکده پزشکی-دکتری عمومی.pdf
folder.gif لیست+عناوین+پایان+نامه+های+دانشجویان+تخصصی+طب+سنتی.pdfلیست عناوین پایان نامه های دانشجویان تخصصی طب سنتی.pdf
folder.gif لیست+عناوین+پایان+نامه+های+دانشجویان+تخصصی+میکروب+شناسی+پزشکی.pdfلیست عناوین پایان نامه های دانشجویان تخصصی میکروب شناسی+پزشکی.pdf