پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

امور دانشجویی
 

 ویرایشگر محتوا

 
بیمه فراگیر تامین اجتماعی برای کلیه دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی
دانشجویان با مراجعه به سایت سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه ازخدمات تامین اجتماعی برخوردارشوند.آدرس سایت (es.tamin.ir) شرایط وراهنمای ثبت نام در صندوق رفاه دانشجویی به آدرس https://srd.behdasht.gov.ir قابل دریافت می باشد.​


برنامه+حضور+مشاوران+مرکز+مشاوره-+1401.pdfبرنامه حضور مشاوران مرکز مشاوره 1401.pdf

تاریخ کمیسیون های پزشکی  دانشگاه.pdfتاریخ کمیسیون های پزشکی دانشگاه.pdf
​​وام دانشجویی ​ ​
​​​​​درخواست+وام+ازدواج.jpg
_response (1).pdf_دستورالعمل نحوه اعطای وام دستیاری به دانشجویان PhDتخصص و فوق تخصص  (1).pdf
 ثبت نام وام تحصیلی دانشجویان روزانه از تاریخ 1400/11/27 لغایت 1400/12/05 در پورتان دانشجویی ثبت گردید لطفا به​​ دانشجویان متقاضی جهت ثبت نام  اقدام نمایند .
 

golgasht99.jpg

golgasht360x270.jpg
روابط عمومی دانشکده 
1400/9/20