پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال دانشکده پزشکی

:

News: انتخاب هیات علمی نمونه دانشگاه در سال 1395

عنوان

انتخاب هیات علمی نمونه دانشگاه در سال 1395

از اساتید محترم که علاقمند به شرکت در فرآیند انتخاب هیات علمی نمونه دانشگاه در سال 1395 می باشند ،درخواست می شود 

تا تاریخ 17/ 12/94نسبت به تکمیل فرم ها و تحویل مستندات مربوطه به معاونت آموزشی دانشکده  اقدام نمایند .​

مستندات انتخاب استاد نمونه.rar

تاریخ انتشار

02/29/2016

تصویر خبر

پیوست: