پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه
  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
Text
اندازه تصویر
Link
امروز98-02-22+mohavate+daneshgah+15.jpg
98-02-22+mohavate+daneshgah+15
دانشگاه شاهد در یک نما
256 KB 695 x 295فعال1
امروزtamadon+vitrin.jpg
tamadon+vitrin
فراخوان پذیرش مقاله در پنجمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
299 KB 695 x 295فعال2
امروزfarma+vitrin.jpg
farma+vitrin
بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی
126 KB 695 x 295فعال3
امروزgbosla8w.jpg
gbosla8w
سامانه پژوهش دانشجویی دانشگاه راه اندازی شد
116 KB 695 x 305فعال5
امروز98-02-22+mohavate+daneshgah+17.jpg
98-02-22+mohavate+daneshgah+17
دانشگاه شاهد در یک نما
342 KB 695 x 295فعال5