پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه
  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
Text
اندازه تصویر
Link
امروزvitrin-pazhohesh.jpg
vitrin-pazhohesh
گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه شاهد
157 KB 695 x 295فعال1
دانشگاه960702shahed001.jpg
960702shahed001
کسب تاییدیه دانشگاه شاهد در کمیسیون ملی اعتباربخشی موسسات آموزش عالی علوم پزشکی
109 KB 695 x 295فعال3
امروزویترین.jpg
ویترین
فراخوان سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
165 KB 695 x 305فعال4