پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

نام

94-08-23-jalase-ravabet-omomiha-08

پیشنما

سیزدهمین جلسه شورای هماهنگی و سیاستگذاری روابط عمومی های بنیاد شهید و موسسات تابعه به میزبانی دانشگاه شاهد برگزار شد.

عنوان

برگزاری جلسه شورای روابط عمومی بنیاد شهید به میزبانی دانشگاه شاهد

نوع پرونده

jpg

اندازه تصویر

800 x 533

تاریخ عکس گرفتن

2015/11/17 03:05 ب.ظ

شرح

سیزدهمین جلسه شورای هماهنگی و سیاستگذاری روابط عمومی های بنیاد شهید و موسسات تابعه به میزبانی دانشگاه شاهد برگزار شد.

کلیدواژه ها

 

Link

ایجاد شده در 1394/11/07 12:09 ب.ظ توسط: مدیر سایت
ویرایش شده در 1394/11/07 12:09 ب.ظ توسط مدیر سایت