پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پردیس خودگردان

:

اخبار: پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در واحد پردیس خودگردان

عنوان

پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در واحد پردیس خودگردان

شرح خبر

واحد پردیس خودگردان از طریق سازمان سنجش در رشته های فعال زیر و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد
مهندسی برق الکترونیک(دکتری)
​جامعه شناسی انقلاب اسلامی(ارشد) ​روانشناسی بالینی(دکتری)
​مهندسب برق - کنترل(ارشد)
علم سنجی(ارشد)
​ریاضی محض(ارشد) ​ ​
​مهندسی برق مخابرات - سیستم(ارشد)
​علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی(ارشد) ​​فیزیک بنیادی(ارشد)
​مهندسی برق مخابرات - میدان وموج(ارشد)
​علوم قران و حدیث(ارشد) ​ ​ ​
​مهندسی برق قدرت - ماشینهای الکتریکی(ارشد) ​کارآفرینی سازمانی(ارشد) ​ ​ ​
​مهندسی برق قدرت - سیستمهای الکتریکی(ارشد) ​مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین الملل(ارشد) ​ ​ ​
مهندسی صنایع(ارشد) ​مدیریت بازرگانی مالی(ارشد) ​ ​ ​
مهندسی صنایع(دکتری) ​مدیریت دولتی ....(ارشد) ​ ​ ​
 

تاریخ ایجاد

 

پیوستها

ایجاد شده در 27/09/1437 04:01 ب.ظ توسط: k.ghasemkha
ویرایش شده در 29/09/1437 07:44 ق.ظ توسط k.ghasemkha