پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
​​​​​​​​​​​​​ <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
مديريت فعلي دانشكده

آقاي دكتر پرویز اولیا

رئيس دانشکده

 

خانم دكتر نسرین علایی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

n_alaie@yahoo.com

آقای قاسم مهری

معاون پشتیبانی و منابع انسانی

خانم دکتر معصومه حیدری

معاون پژوهش و فناوری

ma_heidari49@yahoo.com​

خانم دکتر ناهید رژه

مدیر گروه پرستاری

reje@shahed.ac.ir​

خانم دکتر آزیتا کیانی

مدیر گروه اتاق عمل

kiani​@shahed.ac.ir