پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

برنامه دوره كارشناسي پرستاري بر اساس ضوابط علمي و ارزشهاي اسلامي تهيه و تدوين شده است.
​پرستاري مراقبت هاي ويژه يك شاخه اختصاصي از رشته پرستاري است كه از طريق بهينه سازي مراقبت هاي پرستاري از بيماران بد حال و نيازمند به مراقبت هاي ويژه وتقويت مباني مديريتي، آموزشي، پژوهشي، اخلاق و رفتار حرفه اي، موجبات مراقبت پرستاري، كاهش مرگ و مير و عوارض بيماري در بخش هاي ويژه را فراهم مي سازد  

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري سالمندي در چارچوب سياستهاي جامع نگر و ارتقاء سطح سلامت قشر سالمند جامعه، پرستاراني با علم و مهارت در زمينه ارائه مراقبتهاي بهداشتي، توانبخشي و اجتماعي به گروه سالمندان را تربيت مي نمايد به طوري كه دانش آموختگان اين مقطع قادر به تلفيق دانش پيشرفته پرستاري سالمندي با ساير رشته ها و تخصص هاي وابسته بوده و نظريه هاي پرستاري سالمندي را با هنر حل مسأله و تصميم گيري مبتني بر شواهد در اين حوزه بكار گيرند.​ 

کارشناسی پرستاری​

برنامه دوره كارشناسي پرستاري بر اساس ضوابط علمي و ارزشهاي اسلامي تهيه و تدوين شده است .
 تاكيد اين دوره بر تربيت افرادي متعهد و مسئول است كه بتوانند همگام با گسترش علوم پزشكي و پرستاري با ارائه بهترين خدمات منطبق با اصول علمي پيشرفته پاسخگوي نيازهاي بهداشتي ، درماني جامعه باشند .کارشناسی اتاق عمل

 
جايگاه كارشناس اتاق عمل در سيستم بهداشتي رشته كارشناسي اتاق عمل شاخه اي از علوم پزشكي است كه طي اين دوره دانشجويان با اصول جديد اتاق عمل و تكنولو»يهاي نوين جراحي در جراحيهاي تخصصي آشنا شده و مراقبت و كمك به اداره بيمار را قبل ، حين و بعد از عمل مي آموزند. دانش آموختگان اين رشته عضوي از تيم بهداشتي درماني خواهند بود كه به عنوان بخشي از تيم جراحي براي كمك به اجراي يك عمل جراحي با نتايج مطلوب در بخشهاي اتاق عمل بيمارستان ، بخشهاي تشخيصي – درماني و مراكز مراقبتي سيار ايفاي نقش مي نمايند.