پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

​​​​ 

 

 

 برنامه ریزی آموزشی اتاق عمل

 
پیوستها
  
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  


طرح درس ها

 

tarhe dars akhlagh herfeyi dar otagh amal.pdftarhe dars akhlagh herfeyi dar otagh amal

Tarhe dars bimarihaye dakheli.pdfTarhe dars bimarihaye dakhelif

Tarhe dars medical term[2].pdfTarhe dars medical term[2]

tarhe dars osolva fonone farde-sayar.pdftarhe dars osolva fonone farde-sayar

tarhe darse ashnayi ba vasayele otagh amal.pdftarhe darse ashnayi ba vasayele otagh amal

tarhe darse bihooshi.pdftarhe darse bihooshi

Tarhe darse HEALTH.pdfTarhe darse HEALTH

Tarhe darse medical term[1].pdfTarhe darse medical term[1]f

tarhe darse osole zede ofooni.pdftarhe darse osole zede ofooni

tarhe darse-moghadame jarahi.pdftarhe darse-moghadame jarahi جهت دسترسی به 20 عدد Ebook اعمال جراحی و اطلس جراحی و فیلم های جراحی به FTP  دانشکده به آدرس                        ftp://nurs-ftp  و سپسقسمت Library  مراجعه فرمائید .

 

 

معرفي رشته اتاق عمل


جايگاه كارشناس اتاق عمل در سيستم بهداشتي 


رشته كارشناسي اتاق عمل شاخه اي از علوم پزشكي است كه طي اين دوره دانشجويان با اصول جديد اتاق عمل و تكنولو»يهاي نوين جراحي در جراحيهاي تخصصي آشنا شده و مراقبت و كمك به اداره بيمار را قبل ، حين و بعد از عمل مي آموزند. دانش آموختگان اين رشته عضوي از تيم بهداشتي درماني خواهند بود كه به عنوان بخشي از تيم جراحي براي كمك به اجراي يك عمل جراحي با نتايج مطلوب در بخشهاي اتاق عمل بيمارستان ، بخشهاي تشخيصي – درماني و مراكز مراقبتي سيار ايفاي نقش مي نمايند.
با توجه به اين نكته كه بيمار به عنوان يك انسان داراي خصوصيات جسمي ، رواني وعاطفي خاص خود مي باشد در سرتاسر طول عمل جراحي از ابتداي پذيرش تا ترخيص از اتاق عمل با جلب اعتماد بيمار بعنوان يك حامي ،يك ارتباط شگفت انگيز انساني را حفظ كرده و با كاستن از اظطراب بيمار قبل از جراحي و رفع نيازهاي همه جانبه او نقش كليدي براي پيشگيري از بسياري از عوارض ناشي از دريافت بيهوشي خواهد بود .
رسالت رشته

رسالت آموزش رشته اتاق عمل تربيت نيروي انساني آگاه ،متعهد و كارآمد است كه با كسب توانائيهاي حرفه اي در اتاق عمل و بهرمندي از دانش و تكنولوژي روز خدمات مورد نياز مراقبتي وآموزشي مقرون به صرفه را در بالاترين سطح استاندارد جهت تعميم ، حفظ و ارتقائ سطح سلامت بيمار و جامعه ارايه دهند .اين امر از طريق توسعه دانش ،آموزش و پژوهش در رشته كارشناسي اتاق عمل ميسر مي باشد با تربيت اين نيروها مراقبت مطلوب و اثر بخش از بيماران در مراحل قبل ،حين و بعد از عمل بخصوص در جراحيهاي تخصصي و انواع اسكوپي هاي ،كنترل پيشگيري از عفونتها ي بيمارستاني ،ايجاد شرايط مناسب روحي براي بيماران و نگهداري مناسب از دستگاهها و تجهيزات پزشكي مقدور خواهد بود وظايف حرفه اي فارغ التحصيلان

دانش آموختگان مي توانند در نقشهاي مراقبتي ،ادتباطي و پژوهشي انجام وظيفه نمايند.
وظايف حرفه اي در نقش مراقبتي:
1. وظايف حرفه اي بعنوان فرد سيار (circulate)
آماده نمودن اتاق عمل ،انتقال بيمار ،كمك به پوزيشن دادن به بيمار ،پرپ بيمار (ضد عفوني كردن محل عمل) فراهم نمودن لوازم و تجهيزات اضافي لازم در طول انجام عمل جراحي و ارزيابي مداوم شرايط اتاق عمل و بر اورده نمودن نيازهاي تيم جراحي است.
2. وظايف حرفه اي بعنوان كمك جراح اول 
فراهم نمودن ديد مناسب جهت محل عمل براي جراح (با كمك رتراكتور ها، گازها و ساكشن).همكاري در هموستاز (بند اوردن خونريزي ) ،پانسمان و ساير عملكردهايي كه به جراح در انجام يك عمل صحيح همراه با نتايج مطلوب كمك ميكند.
2. وظايف حرفه اي به عنوان اسكراب (دست شسته) 
تكنولوژيستهاي جراحي براي ايفا نقش اسكراب در سه سطح 1، 2 و 3 فعاليت مي كنند در سطح اول فرد وارد عملهاي عمومي مي شود و در سطح دوم مي تواند در عملهاي تخصصي تر ايفاي نقش نمايد و در سطح سوم فرد در حوزه مديريت وارد مي شود . به طور طبيعي تكنولوژيست اتاق عمل در يك وضعيت استريل در طول عمل جراحي مي كند ،همچنين بسياري از وظايف غير استريل (وظايف فرد سيار) را نيز در طي يك روز كاري انجام مي دهد .فرد اسكراب (دست شسته) در سه مرحله مراقبت از بيمار با حداقل نظازرت اعضاي تيم جراحي فعاليت مي كند .
وظايف حرفه اي در نقش ارتباطي:
· ارتباط درماني و آرامبخسش با بيماران 
· ارتباط با اعضاي تيم جراحي 
· ارتباط با واحدهاي مختلف اتاق عمل(آزمايشگاه ، بانك خون، راديولوژي،...) 
· ارتباط با دفتر پرستاري و سيستم اداري بيمارستانوظايف حرفه اي در نقش پژوهشي:

· مشاركت و همكاري با نظام سلامت در انجام پژوهش در زمينه هاي مرتبط با حرفه 
· بررسي و شناخت نيازهاي مراقبتي و حمايتي بيماران در اتاق عمل از طريق همكاري با اقدامات پژوهشي 
· همكاري با سلير اعضا تيم سلامت در جهت انتشار و بكارگيري نتايج پژوهش 
· بررسي و شناسايي مشكلات مربوط به حرفه 
· نظارت و ارزيابي فعاليتهاي انجام شده توسط گروه اتاق عمل و نتايج حاصل از ان 
· نظارت و ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف

طول دوره و شكل نظام 

طول دوره كارشناسي اتاق عمل 8 نيمسال و نظام آموزشي آن مطابق آئين نامه آموزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به صورت نظري ، عملي ، باليني و كارآموزي در عرصه عرضه مي شود كه در طي جلسات متعدد هفتگي ، آموزش مورد نظر انجام مي شود . دانشجويان پس از گذراندن واحدهاي مقرر (در امتحان جامع پايان دوره كه شامل كليه دروس تخصصي مي باشد شركت مي نمايند) و در صورت موفقيت فارغ التحصيل خواهند شد