پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
اساتید گروه
 

 *

 
​اعضای هیئت علمی گروه​​​نام و نام خانوادگی مرتبه​ علمی ​رشته تحصیلی ​پژوهش ایمیل​ ​تلفن
حمید رضا انعامی​
مربی​ دامپزشکی ​​   
مسعود تقی زاده
استادیار ​شیمی Google scholar
Researchgate
enami@shahed.ac.ir​
​مجید حسن پور عزتی​
استادیار​ فیزیولوژی​
​​طیبه رجبیان
​دانشیار فیزیولوژی گیاهی  Google scholar
 Researchgate​
​rajabian@shahed.ac.ir

محمد صفی رحمانی فر

دانشیار شیمی Google scholar​
Researchgate​​
​rahmanfm@shahed.ac.ir
​ایرج رسولی
استاد​ میکروبیولوژی Google scholar​
researchgate
​​rasooli@shahed.ac.ir
اصغر کامرانی
استادیار​ زیست شناسی-بیوسیستماتیک​ Google scholar​
researchgate​
​kamrani@shahed.ac.ir
منیژه کرمی
دانشیار فیزیولوژی​  جانوری   Google scholar
researchgate​
​karami@shahed.ac.ir
فرح کریمی
​دانشیار​​ فیزیولوژی گیاهی ​ ​ Google scholar
researchgate
fkarimi@shahed.ac.ir​

سیدلطیف موسوی ​گرگری

​استاد بیوشیمی​      Googlescholar​                  research​gate​ slmousavi@sha​hed.ac.i​r​