پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
اساتید گروه فیزیک
 

 *

 

​اعضای هیئت علمی گروه


نام و نام خانوادگی​ مرتبه علمی رشته تحصیلی​ پژوهش​ ایمیل​​ تلفن​

ندا ابراهیمیان​

استادیار فیزیک حالت جامد Google scholar
Researchgate


​​

زهرا بخشی 

استادیار فیزیک نظری Google scholar​
Researchgate


​2228

محمد رضا سعیدی

​دانشیار فیزیک حالت جامد Google scholar​
researchgate
 

​2271

اباذر حاج نوروزی
 
استادیار فیزیک حالت جامد ​Google scholar
researchgate


​2231

اکبر نظری گلشن
​استادیار فیزیک اتمی و مولکولی Googlescholar ​2224
 ​ ​
​ ​​ ​

​​