پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

رئیس دانشکده
 

 *

 ریاست دانشکده
دکتر رسولی.jpg
از سال 84 تا کنون

تلفن: 51212200, 51212201​
ایمیل: rasooli@shahed.ac.ir

                                                                             
                                                                                             

​معاونت پژوهش و فنآوری
 
 
 
تلفن: 51212203
ایمیل:navidi AT shahed.ac.ir
​ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

 
تلفن: 51212247
ایمیل: ​rahmanfm At shahed.ac.i​r

​ معاونت پشتیبانی و منابع انسانی
 
 
آقای محمد حبیبی
 
تلفن: 51212204
ایمیل : mo.habibi AT shahed.ac.ir​