پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

تماس با دانشکده
 

 *

 

 
   آدرس دانشکده علوم پایه:
    تهران ، انتهای بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم امام خمینی (ره)، دانشکده علوم پایه، کدپستی 3319118651
 
   آدرس رایانامه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه: 
Bsedu@shahed.ac.ir

  آدرس رایانامه کتابخانه دانشکده علوم پایه:
​Bslibrary@shahed.ac.ir
 
 
 
 
 
​​