پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

تماس با دانشکده
 

 *

 

 
   آدرس دانشکده علوم پایه:

    تهران ، انتهای بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم امام خمینی (ره)، دانشکده علوم پایه، کدپستی 3319118651.

   آدرس رایانامه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه: 

Bsedu@shahed.ac.ir

  آدرس رایانامه کتابخانه دانشکده علوم پایه:

​Bslibrary@shahed.ac.ir