پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

امور آموزشی مقطع کارشناسی
 

  - استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی (به تفکیک ورودی و رشته).

 

ورودی دانشجو

​رشته تحصیلی

نام استادراهنما

901

ریاضی

دکتر محمدعلی نصرآزادانی - دکتر سیدحجت اله مومنی ماسوله

زیست شناسی-بیوتکنولوژی

دکتر حمیدرضا انعامی

زیست شناسی-ژنتیک

دکتر مسعود تقی زاده

علوم کامپیوتر

دکتر رحیم علیزاده

فیزیک

دکتر جهانگیر پیام آرا

911

ریاضی

دکتر بهنام زرپاک

زیست شناسی-بیوتکنولوژی

دکتر اصغر کامرانی

زیست شناسی-ژنتیک

دکتر منیژه کرمی

علوم کامپیوتر

دکتر سید حمید حاج سیدجوادی

فیزیک

دکتر جهانگیر پیام آرا

921

ریاضی

دکتر محمد اکبری تتکابنی

زیست شناسی-بیوتکنولوژی

دکتر فرح کریمی

زیست شناسی-ژنتیک

دکتر مجید حسن پور عزتی

علوم کامپیوتر

دکتر اردشیر دولتی ملک آباد

فیزیک

دکتر محمدرضا سعیدی

931

ریاضی

دکتر سیده نفیسه آل محمد

زیست شناسی-بیوتکنولوژی

دکتر سیدلطیف موسوی گرگری

زیست شناسی-ژنتیک

دکتر اصغر کامرانی

علوم کامپیوتر

دکتر شهریار بیژنی

فیزیک

دکتر اکبر نظری گلشن

941

ریاضی

دکتر سیدحجت اله مومنی ماسوله

زیست شناسی-بیوتکنولوژی

دکتر مسعود تقی زاده

زیست شناسی-ژنتیک

دکتر حمیدرضا انعامی

علوم کامپیوتر

دکتر سید حمید حاج سیدجوادی

فیزیک

دکتر زهرا بخشی

951

ریاضی

دکتر محمدعلی نصرآزادانی

علوم کامپیوتر

دکتر اردشیر دولتی ملک آباد

فیزیک

دکتر ندا ابراهیمیان

زیست فناوری

دکتر اصغر کامرانی

زیست شناسی- سلولی و مولکولی

دکتر منیژه کرمی