پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

آزمایشگاه ها و سایت های دانشکده علوم پایه
 

 *

 
 
آزمایشگاه های گروه زیست شناسی


lab.jpg

 کارشناس: راضیه محمدیان کشاورز

 

 

lab.jpg

 

 کارشناس: سارا خبازان

 

 
 

 ​lab.jpg

 

 کارشناس: خانم مهناز رحیم پور

 

 


 lab.jpg

 

 کارشناس: خانم نصرت رحمانی

 
 lab.jpg

 

کارشناس: خانم سارا خبازان


  
آزمایشگاه های گروه  فیزیک

​​ 
 
 

lab.png 

آزمایشگاه فیزیک1 (مکانیک) و فیزیک حالت جامد​​

 

کارشناس: آقای حمید شاهیوندی

 

 
 
 
lab.png

 

آزمایشگاه فیزیک ​مدرن​

 

کارشناس: خانم نرگس مددی

 

 
 
 
 ​
 


آزمایشگاه های گروه علوم کامپیوتر

​​

 lab.jpgآزمایشگاه علوم کامپیوتر​​

 

کارشناس: خانم سمیرا طارمی

​​
 


 

 


 سایت ها
 
lab.jpg
  

کارشناس: آقای مسعود محمدی زاده (کارشناس فناوری)

 
 
  

 
lab.jpg

سایت​ 2 (تحصیلات تکمیلی)​

 ​


 

کارشناس: آقای مسعود محمدی زاده (کارشناس فناوری)

 
 
 

 
lab.jpg
 
کارشناس: خانم سمیرا طارمی
 
 
 

  ​
  ​​ lab.jpg

کارشناس:  آقای مسعود محمدی زاده​(کارشناس فناوری)​ 
 ​