پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

معرفی
 

 معرفی دانشکده علوم پایه

 
​​

                                                                                                                      bsc.jpg

دانشكده ​علوم پایه در سه مقطع كارشناسي، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.

رشته‌های کارشناسی عبارت است :

 1.  - رياضيات و کاربردها

 1.  - علوم کامپيوتر

 2. - زيست شناسي سلولي و ملکولي (گرايش هاي ژنتيک و بيو تکنولوژي)

 3. - زيست جانوري

 4. - زيست عمومي

 5. - فيزيک حالت جامد   

مقطع کارشناسي ارشد عبارتند از:

 1. -رشته هاي رياضي(گرايش کاربردي و محض)
 2. - علوم جانوري (گرايش فيزيولوژي)

 3. - ميکروبيولوژي

 4. - زيست گياهي(گرايش فيزيولوژي)

 5. - زيست فناوري (گرايش بيو تکنولوژي-ميکروبي)

 6. - فيزيولوژي جانوري

 7. - فيزيک بنيادي و فیزیک حالت جامد

و در مقطع دکتراي تخصصي:

 1. -رشته هاي رياضي(گرايش کاربردي و محض)
 2. - ميکروبيولوژي

 3. - بيوتکنولوژي ميکروبي

 4. - فيزيولوژي گياهي

 5. - فیزیولوژی جانوری