پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

تاریخچه
 

 *

 

 

دانشکده علوم پايه، فعاليت رسمي خود را از سال 1369 با هدف تربيت نيروهاي متعهد و متخصص در گروه رياضي برابر مجوز وزارت علوم  تحقيقات و فناوري آغاز نموده و با تشکيل گروه زيست شناسي در سال 72 وگروه فيزيک در سال 1379 فعاليت خود را مقطع کارشناسي گسترش داد.بعلاوه از سال 1385 با پذيرش دانشجو در رشته رياضي کاربردي و علوم جانوري گرايش فيزيولوژي در مقطع کارشناسي ارشد و در سال 1387 با پذيرش دانشجو در رشته ميکروبيولوژي در مقطع  دکترا فعاليت خود را افزايش داد.

 

 ​