پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

امکانات
 

 امکانات دانشکده

 هم اکنون دانشکده علوم پايه از فضاهاي آموزشي و پژوهشي مناسبی به شرح زير برخوردار می باشد:

 

1) آزمايشگاه هاي گروه زيست شناسي:

  • - مجموعه علوم گياهي که شامل دو بخش آموزشي (آزمايشگاه هاي فيزيولوژي گياهي و زيست شناسي گياهي) و تحقيقاتي (اتاق هرباريوم و اتاق کشت بافت گياهي) مي باشد.

  • - مجموعه علوم جانوري که شامل دو بخش آموزشي (آزمايشگاه هاي زيست شناسي جانوري، فيزيولوژي جانوري) و تحقيقاتي ( اتاق رفتار شناسی، حيوانخانه، اتاق جراحي Stereotaxis و Recovery) مي باشد.

  • - مجموعه شيمي که شامل دو بخش آموزشي(آزمايشگاه هاي شيمي عمومي، شيمي آلي) و تحقيقاتي (اتاق HPLC و آزمایشگاه آنالیز دستگاهی) مي باشد.

  • - مجموعه علوم سلولي و مولکولي که شامل دوبخش آموزشي (آزمايشگاه هاي ژنتيک، سلولي، ایمونولوژی و آزمایشگاه بيوشيمي، مولکولی) می باشد.

  • - مجموعه ميکروبيولوژي که شامل دو بخش آموزشي(آزمايشگاه هاي ميکروبيولوژي، بيوتکنولوژي) و تحقيقاتي(آزمایشگاه تحقیقاتی، اتاق کشت سلول و بافت جانوری و اتاق مستندسازی ژل و آزمایشگاه بیوتکنولوژی) مي باشد.


2) آزمايشگاه هاي گروه فيزيک


آزمايشگاه هاي گروه فيزيک شامل آزمايشگاه هاي فيزيک مدرن، اپتيک ، حرارت، الکتريسيته، مکانيک و حالت جامد مي باشد .3) سایت های دانشکده 


حوزه فناوری دانشکده، چهار سایت کامپیوتری در اختیار دارد که شامل 65 عدد کامپیوتر  است. در کنار این سایتها،  کلیه آزمایشگاه‌ها، اتاق اساتید و کارکنان که شامل دستگاه‌های کامپیوتر، لپ‌تاپ‌ها و پرینتر می باشد از بیش از 63 کامپیوتر و تعداد معتنابهی لپ‌تاپ برخوردار می باشند.  سايت تحصيلات تکميلي دانشکده مجهز به 21 رايانه و تجهيزات جانبي از قبيل پرينتر، اسکنر و همچنين نرم افزارهاي آموزشي می باشد و  سايت کارشناسي نیز مجهز به 37 رايانه و انوع نرم افزارهاي آموزشي و کارگاه پايگاه داده ها می باشد و سايت علوم کامپيوتر نیز مجهز به 8 رايانه دارای انواع نرم افزارهاي آموزشي می باشد.

 

4)دیگر فضاهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشکده  


علاوه بر اين دانشکده داراي يک سالن آمفي تئاتر مجهز به سيستم سمعي و بصري وکتابخانه مي باشد.

 ​