پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

برنامه امتحانی
 

 *

 

به نام خدافایل برنامه امتحانی ترم 951:Exam951.xlss.pdfExam951.xlss.pdf


نکات ضروری امتحان پایان ترم 95:

1. غیبت دانشجو در جلسه امتحان، به منزله صفر می باشد.

2.  دانشجویانی که به علت مشکل پزشکی(بیماری سرپایی) نمی توانند در جلسه امتحان حضوریابند،  باید گواهی پزشکی، حتماً از بیمارستان شهید مصطفی خمینی ارائه نمایند.

3. درصورت مغایرت تاریخ امتحان با کارت ورود به جلسه، ملاک تاریخ مندرج در کارت ورود به جلسه خواهد بود.

4. همراه داشتن هرگونه کتاب، جزوه، موبایل، تب لت و... حتی درصورت عدم استفاده نیز، به منزله تقلب محسوب می شود.

5. استفاده از ماشین حساب تنها با اعلام قبلی استاد مجاز می باشد.

 


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد

19/ 10/ 1395