پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
فرم ها و درخواست های دانشجویی
 

 اسناد

 
  
  
  
  
درخواست ایمیل.pdf
  
1396/04/25 03:18 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
فـرم تقـاضـای انتقـال دائـم و انتقـال تـوأم با تغییـر رشتـه (تایپ شده - 3 نسخه).doc
  
1398/02/30 09:07 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
فرم تقاضای تغییر رشته داخل دانشگاه ( تایپ شده - 4 نسخه ).doc
  
1398/02/30 09:04 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
فـرم تقاضای مهمانی  (تایپ شده - 3 نسخه ).doc
  
1398/02/30 09:04 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
فرم درخواست اسکان موقت برای دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی.docx
  
1398/02/30 12:07 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
فرم میهمان تکدرس.docx
  
1398/02/30 12:32 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
 

 *

 
فرم درخواست گواهی اشتغال​
​جهت دریافت فایل خام گواهی اشتغال به تحصیل نیمسال 972 اینجا را کلیک نمایید.
 
لطفاً پس از دریافت فایل word گواهی اشتغال به تحصیل، مشخصات خود را در قسمت های مشخص شده، تایپ نموده و پرینت نمایید و سپس جهت امضاء و مهر، همراه با کارت دانشجویی(دارای هولوگرام معتبر) به آموزش دانشکده مراجعه نمایید.

گواهی اشتغال، پس از "دو روز کاری" امضا و آماده خواهد شد.

گواهی اشتغال به تحصیل مذکور برای "ادارات راهنمایی و رانندگی، گذرنامه، گمرک و نظام وظیفه، ارزش و اعتبار قانونی ندارد" و دانشجویان برای دریافت گواهی، جهت ارائه به این مراکز، باید به آموزش مرکزی مراجعه نمایید.​​​​