پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
فرم ها و درخواست های دانشجویی
 

 اسناد

 
  
  
  
  
پوشه: کارشناسی
  
1398/03/05 09:26 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
پوشه: کارشناسی ارشد و دکتری
  
1398/03/05 09:42 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
 

 *

 
فرم درخواست گواهی اشتغال​
​جهت دریافت فایل خام گواهی اشتغال به تحصیل نیمسال 972 اینجا را کلیک نمایید.
 
لطفاً پس از دریافت فایل word گواهی اشتغال به تحصیل، مشخصات خود را در قسمت های مشخص شده، تایپ نموده و پرینت نمایید و سپس جهت امضاء و مهر، همراه با کارت دانشجویی(دارای هولوگرام معتبر) به آموزش دانشکده مراجعه نمایید.

 
گواهی اشتغال، پس از "دو روز کاری" امضا و آماده خواهد شد.

 
گواهی اشتغال به تحصیل مذکور برای "ادارات راهنمایی و رانندگی، گذرنامه، گمرک و نظام وظیفه، ارزش و اعتبار قانونی ندارد" و دانشجویان برای دریافت گواهی، جهت ارائه به این مراکز، باید به آموزش مرکزی مراجعه نمایید.​​​​