پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

معاون پشتیبانی و منابع انسانی
 

 *

 


حبیبی.JPG

​​​معاون پشتیبانی و منابع انسانی

آقای مهندس حبیبی​

تلفن: 51212204​


​​​مسئول امور عمومی

آقای حسن صدری پور

تلفن: 51212218
​کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی

خانم روشنک پرتویی

تلفن: 51212211
کارشناس امور مالی 

آقای پرویز شمسائی

تلفن:​ 51212220