پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
اعضای هیات علمی گروه​ علوم کامپیوتر
 

 .

 
                                                                        اعضای هیات علمی گروه​ کامپیوتر
 ​
​نام و نام خانوادگی              ​​ مرتبه علمی​​   پست الکترونیکی​                                          ​پژوهش​ ​شماره تلفن
   شهریار بیژنی
                   استادیار
 bijani At shahed.ac.ir

​51212241
 
سيد حميد حاج سيد جوادي

                     استاد
h.s.javadi At shahed.ac.ir 
​Google Scholar
Resarchgate

​51212250

اردشير دولتي ملک آبادي


                     دانشیار
dolati At shahed.ac.ir
​​Google scholar
Resarchg​​ate

51212236

حمید رضا نویدی قاضیانی

                     دانشیار
 navidi At shahed.ac.ir​
Googlescholar​
Resarchgate​

​51212239

 

فاطمه کشاورز  کوهجردی

 
                      استادیار
 f.keshavarz At shahed.ac.ir
Google scholar
51212251
نادر جعفری راد
 
​استاد​  ​n.jafarirad At gmail.com Googlescholar​
Resarchgate​​
​51212222