پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

انتصابات: انتصاب معاون پژوهش و فناوری دانشکده کشاورزی

عنوان

انتصاب معاون پژوهش و فناوری دانشکده کشاورزی

عنوان پست سازمانی

طی حکمی از سوی دکتر کامیار ثقفی رئیس دانشگاه، دکتر علیرضا رضازاده برای مدت دو سال دیگر به عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشکده کشاورزی منصوب گردید.
در بخشی از این حکم آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال و نصب العین قرار دادن تقوای الهی، ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط، زیر نظر رئیس محترم دانشکده در انجام وظایف محوله آن گونه که مورد رضای حق تعالی و درخور نام مقدس شاهد است، موفق و موید باشید.

تاریخ

1394/01/31

پیوستها

ایجاد شده در 1394/01/31 12:54 ب.ظ توسط: حمید نوروزی
ویرایش شده در 1394/01/31 12:54 ب.ظ توسط حمید نوروزی