پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

انتصابات: انتصاب معاون مدیر کل دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه

عنوان

انتصاب معاون مدیر کل دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه

عنوان پست سازمانی

طی حکمی از سوی دکتر کامیار ثقفی رئیس دانشگاه، آقای هادی حسین عسکری برای مدت دو سال به عنوان معاون مدیر کل دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه منصوب گردید.
در بخشی از این حکم آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال و نصب العین قرار دادن تقوای الهی، ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط، زیر نظر مسئولین امر در انجام وظایف محوله آن گونه که مرضی رضای حق تعالی و درخور نام مقدس شاهد است، موفق و موید باشید.​

تاریخ

1394/01/19

پیوستها

ایجاد شده در 1394/01/19 09:24 ق.ظ توسط: حمید نوروزی
ویرایش شده در 1394/01/19 09:24 ق.ظ توسط حمید نوروزی