پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

انتصابات: انتصاب رئیس مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی دانشگاه

عنوان

انتصاب رئیس مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی دانشگاه

عنوان پست سازمانی

 
طی حکمی از سوی دکتر کامیار ثقفی رئیس دانشگاه، دکتر پرویز اولیاء برای مدت دو سال به عنوان رئیس مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی دانشگاه منصوب گردید.
دربخشی از این حکم آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال و نصب العین قرار دادن تقوای الهی، ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط، زیر نظر مسئولین امر در انجام امور محوله آنگونه که مورد رضایت حق تعالی و درخور نام مقدس شاهد است، موفق و موید باشید.

تاریخ

1393/07/07

پیوستها

ایجاد شده در 1393/07/07 10:21 ق.ظ توسط: حمید نوروزی
ویرایش شده در 1393/07/07 10:21 ق.ظ توسط حمید نوروزی