پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

انتصابات: انتصاب مدیرگروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

عنوان

انتصاب مدیرگروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

عنوان پست سازمانی

طی حکمی از سوی دکتر کامیار ثقفی رئیس دانشگاه، خانم دکتر مریم جدید میلانی برای مدت دو سال به عنوان مدیرگروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه منصوب گردید.
در بخشی از این حکم آمده است: امید است با استعانت از الطاف الهی و استمداد از همفکری و همیاری کلیه اعضای محترم گروه و سایر افراد صاحبنظر ضمن هماهنگی کامل با رئیس محترم دانشکده و سایر مسئولان ذیربط در انجام امور محوله موفق و موید باشید.​

تاریخ

1394/05/04

پیوستها

ایجاد شده در 1394/05/04 12:59 ب.ظ توسط: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
ویرایش شده در 1394/05/04 12:59 ب.ظ توسط i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi