پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

انتصابات: انتصاب معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه

عنوان

انتصاب معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه

عنوان پست سازمانی

طی حکمی از سوی دکتر کامیار ثقفی رئیس دانشگاه، محمد رضا فریدی برای مدت دو سال به عنوان معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه منصوب گردید.
در بخشی از این حکم آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال و نصب العین قرار دادن تقوای الهی، ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط، زیر نظر مسئولین ذیربط در انجام امور محوله آنگونه که مرضی رضای حق تعالی و درخور نام مقدس شاهد است، موفق و موید باشید.

تاریخ

1394/05/04

پیوستها

ایجاد شده در 1394/05/04 12:54 ب.ظ توسط: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
ویرایش شده در 1394/05/04 12:54 ب.ظ توسط i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi