پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

انتصابات: معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

عنوان

معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

عنوان پست سازمانی

 

طی حکمی از سوی دکتر کامیار ثقفی رئیس دانشگاه، آقای قاسم مهری مهویزانی  برای مدت دوسال به عنوان معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه  منصوب گردید.

در بخشی از این حکم آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال و نصب العین قرار دادن تقوای الهی، ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط، زیر نظر مسئولین ذیربط در انجام اامور محوله آنگونه که مرضی رضای حق تعالی و درخور نام مقدس شاهد است، موفق و موید باشید.

تاریخ

1394/04/21

پیوستها

ایجاد شده در 1394/04/21 02:43 ب.ظ توسط: حمید نوروزی
ویرایش شده در 1394/04/22 10:27 ق.ظ توسط حمید نوروزی