پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

اخبار : انتصاب مدیرگروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه


عنوان خبر :
انتصاب مدیرگروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه
تاریخ درج خبر: 18/09/1394

طی حکمی از سوی دکتر کامیار ثقفی رئیس دانشگاه، دکتر  سعید سید حسینی برای مدت دو سال به عنوان مدیرگروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه منصوب گردید.
در بخشی از این حکم آمده است: امید است با استعانت از الطاف الهی و استمداد از همفکری و همیاری کلیه اعضای محترم گروه و سایر افراد صاحبنظر ضمن هماهنگی کامل با رئیس محترم دانشکده و سایر مسئولان ذیربط در انجام امور محوله موفق و موید باشید.​

چاپ خبر