پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

اخبار : انتصاب مدیرگروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه


عنوان خبر :
انتصاب مدیرگروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه
تاریخ درج خبر: 18/09/1394

طی حکمی از سوی دکتر کامیار ثقفی رئیس دانشگاه، دکتر  رسول روشن برای مدت دو سال به عنوان مدیرگروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه منصوب گردید.
در بخشی از این حکم آمده است: امید است با استعانت از الطاف الهی و استمداد از همفکری و همیاری کلیه اعضای محترم گروه و سایر افراد صاحبنظر ضمن هماهنگی کامل با رئیس محترم دانشکده و سایر مسئولان ذیربط در انجام امور محوله موفق و موید باشید.​

چاپ خبر