پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
 
 

 لیست اساتید و کارکنان

 
  

نام و نام خانوادگیجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
  

مرتیه علمیجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
  

گروه آموزشیجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
  

دانشکدهجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
  
فشرده سازی دانشکده : دانشکده پرستاري و مامايي ‎(13)
  
آزیتا کیانی آسیابراستادیارماماییدانشکده پرستاري و مامايي
  
خدیجه محمدی میقانکیمربیماماییدانشکده پرستاري و مامايي
  
رضا نوروززادهمربیپرستاریدانشکده پرستاري و مامايي
  
زهرا پیشنمازیمربیپرستاریدانشکده پرستاري و مامايي
  
سیده نوابه حسینخانیمربیپرستاریدانشکده پرستاري و مامايي
  
شفیقه محمدی تبارمربیماماییدانشکده پرستاري و مامايي
  
مجیده هروی کریمویدانشیارپرستاریدانشکده پرستاري و مامايي
  
محمدرضا حیدریاستادیارپرستاریدانشکده پرستاري و مامايي
  
مریم جدید میلانیاستادیارپرستاریدانشکده پرستاري و مامايي
  
معصومه حیدریاستادیارماماییدانشکده پرستاري و مامايي
  
ناهید رژهدانشیارپرستاریدانشکده پرستاري و مامايي
  
نسرین علاییاستادیارپرستاریدانشکده پرستاري و مامايي
  
کبری خاجوی شجاعیمربیماماییدانشکده پرستاري و مامايي
فشرده سازی دانشکده : دانشکده پزشکي ‎(75)
  
 بتول رحمتیاستادیارفيزيولوژيدانشکده پزشکي
  
احیاء گرشاسبیدانشیارزناندانشکده پزشکي
  
اشرف پیراستهاستادیارپزشکی اجتماعیدانشکده پزشکي
  
اصغر فرشادمربیاقتصاد بهداشتدانشکده پزشکي
  
اطهر معیندانشیارپوستدانشکده پزشکي
  
الهام عمارت کاراستادیارطب سنتیدانشکده پزشکي
  
اکبر شیخانیمربیپزشکی اجتماعیدانشکده پزشکي
  
بهزاد جدیریاستادیارداخلیدانشکده پزشکي
  
پرویز اولیااستادميكروب شناسيدانشکده پزشکي
  
پروین دلاوراستادیاربيهوشيدانشکده پزشکي
  
پوپک ایزدیاستادیارجراحیدانشکده پزشکي
  
تاجماه ممبینیاستادیاربيوشيمي وفارماكولوژيدانشکده پزشکي
  
جلاالدین شمساستادیارداخلیدانشکده پزشکي
  
جمشید نارنج کاردانشیاربيوشيمي وفارماكولوژيدانشکده پزشکي
  
حاجیه برنادانشیاراطفالدانشکده پزشکي
  
حسن قاسمی خوری نیااستادجراحیدانشکده پزشکي
  
حسن نامداراستادیارطب سنتیدانشکده پزشکي
  
حمیدرضا طاهریاستادیارجراحی عمومیدانشکده پزشکي
  
حوریه صادریاستادميكروب شناسيدانشکده پزشکي
  
داریوش مهدی برزیاستادیارارتوپديدانشکده پزشکي
  
رضا افشاردانشیارداخلیدانشکده پزشکي
  
رضا صداقتاستادیارعلوم تشريحدانشکده پزشکي
  
رضا فروزانفراستادیارداخلیدانشکده پزشکي
  
رویا یاراییدانشیارانگل شناسي وايمونولوژيدانشکده پزشکي
  
زهرا جوهریمربیبهداشت و پزشکی اجتماعیدانشکده پزشکي
  
زهرا كياسالاري رينهاستادفيزيولوژيدانشکده پزشکي
  
سکینه مویدمحسنیاستادیارزنان وزايماندانشکده پزشکي
  
سیامک افشین مجددانشیارداخلیدانشکده پزشکي
  
سید محمد باقر اخوی راداستادیاراطفالدانشکده پزشکي
  
سیدسعید سید مرتاضدانشیارجراحی عمومیدانشکده پزشکي
  
سیدعلی گلستانهااستادیارداخلیدانشکده پزشکي
  
سیدکاظم فروتندانشیارجراحیدانشکده پزشکي
  
شمسا شریعت پناهیدانشیارداخلیدانشکده پزشکي
  
شهرزاد هداونداستادیارزناندانشکده پزشکي
  
شهریار پورفرزاماستادیارداخلیدانشکده پزشکي
  
شیوا رفعتیاستادیاراطفالدانشکده پزشکي
  
طوبی غضنفریاستادایمونولوژیدانشکده پزشکي
  
علی دواتیدانشیاربهداشت و پزشکی اجتماعیدانشکده پزشکي
  
علیرضا خلج دانشیارجراحی عمومیدانشکده پزشکي
  
علیرضا عزیززاده دلشاددانشیارعلوم تشریح و پاتولوژیدانشکده پزشکي
  
علیرضا نائینیاستادیارانگل شناسي وايمونولوژيدانشکده پزشکي
  
غلامحسین قائدیدانشیارداخلیدانشکده پزشکي
  
غلامرضا معارفیاستادیارمعارف اسلاميدانشکده پزشکي
  
غلامعلی نادریدانشیاربيوشيمي وفارماكولوژيدانشکده پزشکي
  
فاطمه حاج قاسمیدانشیارایمونولوژیدانشکده پزشکي
  
فاطمه حاجی ابراهیم تهرانیدانشیاراطفالدانشکده پزشکي
  
فاطمه عمادیاستادیارطب سنتیدانشکده پزشکي
  
فرامرز فلاحی آرزوداردانشیارداخلیدانشکده پزشکي
  
فرحناز ترکستانیدانشیارزنان وزايماندانشکده پزشکي
  
فرزانه گلفامدانشیارجراحیدانشکده پزشکي
  
فرهاد جعفریدانشیاربهداشت و پزشکی اجتماعیدانشکده پزشکي
  
فریبا خوش زباناستادیارانگل شناسي وايمونولوژيدانشکده پزشکي
  
فریدون خیام فراستادیارارولوژيدانشکده پزشکي
  
قاسم عظیمیدانشیارداخلیدانشکده پزشکي
  
محسن خلیلیاستادفيزيولوژیدانشکده پزشکي
  
محسن ناصریدانشیارطب سنتیدانشکده پزشکي
  
محمد ابراهیم یارمحمدیدانشیارگوش وحلق وبينيدانشکده پزشکي
  
محمد مهدی عطارپور یزدیمربیمیکروب شناسیدانشکده پزشکي
  
محمد نیاکاناستادیارميكروب شناسيدانشکده پزشکي
  
محمدحسین قوسیان مقدماستادیارفارموکولوژی بیوشیمیدانشکده پزشکي
  
محمدحسین قینیاستادیارعلوم تشریح و پاتولوژیدانشکده پزشکي
  
محمدرضا جلالی ندوشناستادعلوم تشریح و پاتولوژیدانشکده پزشکي
  
محمدرضا رجبیاستادیارقلب وعروقدانشکده پزشکي
  
محمدرضا واعظ مهدویاستادفیزیولوژیدانشکده پزشکي
  
محمدعلی فخاریاناستادیارجراحیدانشکده پزشکي
  
محمود کاظمیاناستادیاراقتصاد بهداشتدانشکده پزشکي
  
مرجان حشمتیاستادیارعلوم تشریح و پاتولوژیدانشکده پزشکي
  
مریم امینیاستادیارعفونیدانشکده پزشکي
  
مریم ربیعیاستادیارزنان وزايماندانشکده پزشکي
  
مسعود مقدم نیااستادروانپزشكيدانشکده پزشکي
  
مهران حیدری سراج استادیارپوستدانشکده پزشکي
  
مهرداد روغنیاستادفيزيولوژيدانشکده پزشکي
  
نفیسه ظفرقندیدانشیارزنان وزايماندانشکده پزشکي
  
هادی کاظمیاستادیاراطفالدانشکده پزشکي
  
یونس روحانیاستادیارجراحي مغزواعصابدانشکده پزشکي
فشرده سازی دانشکده : دانشکده علوم انساني ‎(79)
  
ابواقاسم خدادیاستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
ابوالفضل خادمیاستادیارادبيات وزبان انگليسيدانشکده علوم انساني
  
ابوالفضل ذوالفقاریدانشیارعلوم اجتماعيدانشکده علوم انساني
  
احمد سرداریدانشیارمديريت (دولتی - بازرگانی)دانشکده علوم انساني
  
احمد فروزانفراستادیارزبان وادبيات فارسيدانشکده علوم انساني
  
اسمعیل نصیریاستادیارتربیت بدنی وعلوم ورزشیدانشکده علوم انساني
  
اصغر هادویاستادیارعلوم قرآن وحديثدانشکده علوم انساني
  
امیر رستگار خالداستادیارعلوم اجتماعيدانشکده علوم انساني
  
امین حبیبی راداستادیارمدیریت صنعتیدانشکده علوم انساني
  
امین عیسی نژاداستادیارتربیت بدنی وعلوم ورزشیدانشکده علوم انساني
  
اکبر رهنمادانشیارعلوم تربیتیدانشکده علوم انساني
  
پرویز امینیاستادیارعلوم سياسي و مطالعات انقلاب اسلاميدانشکده علوم انساني
  
ثریا قطبیاستادیارعلوم قرآن وحديثدانشکده علوم انساني
  
جواد حیدریاستادیارعلوم سياسي و مطالعات انقلاب اسلاميدانشکده علوم انساني
  
حامد کرمیاستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
حسن اضغرپوراستادیارعلوم قرآن وحديثدانشکده علوم انساني
  
حسن مرادیاستادیارفلسفه و حكمت اسلامي دانشکده علوم انساني
  
حسین ردائیاستادیارفقه و حقوق اسلاميدانشکده علوم انساني
  
حسین زمانیهااستادیارفلسفه وحكمت اسلاميدانشکده علوم انساني
  
حسین عبدالهیاستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
حمزه علی نورمحمدیدانشیارعلوم كتابداري و اطلاع رسانيدانشکده علوم انساني
  
حمید یعقوبیاستادیارروانشناسيدانشکده علوم انساني
  
رسول روشن چسلياستادروانشناسيدانشکده علوم انساني
  
رسول محمد جعفریاستادیارعلوم قرآن وحديثدانشکده علوم انساني
  
رضا عباسیاستادیارمدیریت صنعتیدانشکده علوم انساني
  
رقیه موسویاستادیارعلوم تربیتیدانشکده علوم انساني
  
زاهد غفاري هشجيندانشیارعلوم سياسي و مطالعات انقلاب اسلاميدانشکده علوم انساني
  
ستار زرکلاماستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
سعید اسدیاستادیارعلم اطلاعات و دانش شناسیدانشکده علوم انساني
  
سعید سید حسینیاستادیارفقه و حقوق اسلاميدانشکده علوم انساني
  
سعید صفریدانشیارمدیریت صنعتیدانشکده علوم انساني
  
سولماز نورآبادیاستادیارعلوم تربیتیدانشکده علوم انساني
  
سیامک کرم زادهاستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
سیداحمد حسینیدانشیارمدیریت صنعتیدانشکده علوم انساني
  
سیدحامد حسین حسینی خامنه ایاستادیارفقه و حقوق اسلاميدانشکده علوم انساني
  
سیدرضا احسان پوراستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
سیدمحسن سادات اخوياستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
شهلا خلیل الهیاستادیارزبان وادبيات فارسيدانشکده علوم انساني
  
طاهره اختریاستادیارعلوم قرآن وحديثدانشکده علوم انساني
  
عباس کشاورزشکریدانشیارعلوم سياسي و مطالعات انقلاب اسلاميدانشکده علوم انساني
  
عبدالرضا باقری بنجاراستادیارعلوم اجتماعيدانشکده علوم انساني
  
عبدالرضا بیگی نیااستادیارمديريت (دولتی - بازرگانی)دانشکده علوم انساني
  
عبدالرضا نوروزياستادیارعلوم كتابداري و اطلاع رسانيدانشکده علوم انساني
  
عبدالعلی توجهیاستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
علی حسن نیااستادیارعلوم قرآن وحديثدانشکده علوم انساني
  
علی حسین کشاورزیاستادیارمدیریت صنعتیدانشکده علوم انساني
  
علی صمدی توپراق قلعهاستادیارتربیت بدنی وعلوم ورزشیدانشکده علوم انساني
  
علی مرشدی زادهدانشیارعلوم سياسي و مطالعات انقلاب اسلاميدانشکده علوم انساني
  
غفار برج سازاستادیارزبان وادبيات فارسيدانشکده علوم انساني
  
فرزاد جهان بیناستادیارمعارف اسلاميدانشکده علوم انساني
  
فریده داودی مقدمدانشیارزبان وادبيات فارسيدانشکده علوم انساني
  
لاله افتخاریاستادیارعلوم قرآن وحديثدانشکده علوم انساني
  
لاله صمدیاستادیارعلم اطلاعات و دانش شناسیدانشکده علوم انساني
  
لیلا حیدری نسباستادیارروانشناسيدانشکده علوم انساني
  
مجتبی فرح بخشاستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
محسن دیبائی صابراستادیارعلوم تربیتیدانشکده علوم انساني
  
محسن عابدیاستادیارفقه و حقوق اسلاميدانشکده علوم انساني
  
محسن فرمهيني فراهانيدانشیارعلوم تربیتیدانشکده علوم انساني
  
محسن كريميان عظيمي صرافاستادیارادبيات وزبان انگليسيدانشکده علوم انساني
  
محسن ناظم بكائياستادیارمديريت (دولتی - بازرگانی)دانشکده علوم انساني
  
محمد رحمانیاستادیارتربیت بدنی وعلوم ورزشیدانشکده علوم انساني
  
محمدابراهیم مداحیاستادیارروانشناسيدانشکده علوم انساني
  
محمدجواد شیخاستادیارمديريت (دولتی - بازرگانی)دانشکده علوم انساني
  
محمدحسن ميرزامحمديدانشیارعلوم تربیتیدانشکده علوم انساني
  
محمدرحیم عیوضیاستادعلوم سياسي و مطالعات انقلاب اسلاميدانشکده علوم انساني
  
محمدرضا شعيريدانشیارروانشناسيدانشکده علوم انساني
  
محمدرضا عزیزالهیاستادیارفقه و حقوق اسلاميدانشکده علوم انساني
  
محمدرضا فلاحاستادیارحقوقدانشکده علوم انساني
  
محمدرضا نائينياناستادیارروانشناسيدانشکده علوم انساني
  
محمدرضا يكتائياستادیارفلسفه و حكمت اسلامي دانشکده علوم انساني
  
محمدعلی اصغری مقدماستادروانشناسيدانشکده علوم انساني
  
محمود صیدیاستادیارفلسفه و حكمت اسلامي دانشکده علوم انساني
  
مصطفی رشیدی طغرالجردیاستادیارمديريت (دولتی - بازرگانی)دانشکده علوم انساني
  
مصطفی قاضی زادهاستادیارمديريت (دولتی - بازرگانی)دانشکده علوم انساني
  
مصطفی مسعودیان خوزانیاستادیارفلسفه و حكمت اسلامي دانشکده علوم انساني
  
مهدی سبحانی نژاددانشیارعلوم تربیتیدانشکده علوم انساني
  
مهدی نادریاستادیارعلوم سياسي و مطالعات انقلاب اسلاميدانشکده علوم انساني
  
ناصر یزدانیاستادیارمديريت (دولتی - بازرگانی)دانشکده علوم انساني
  
ناهید طالبیاستادیارتربیت بدنی وعلوم ورزشیدانشکده علوم انساني
فشرده سازی دانشکده : دانشکده علوم پايه ‎(30)
  
اباذر حاج نوروزیاستادیارفیزیکدانشکده علوم پايه
  
ابوالفضل تاری مرزآبادیاستادیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
اردشیر دولتی ملک آبادیدانشیارعلوم کامپیوتردانشکده علوم پايه
  
اصغر کامرانیاستادیارزیست شناسیدانشکده علوم پايه
  
اکبر نظری گلشناستادیارفیزیکدانشکده علوم پايه
  
ایرج رسولیاستادزیست شناسیدانشکده علوم پايه
  
بهزاد نجفياستادیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
بهنام زرپاکاستادیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
حسام الدين شريفيدانشیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
حمیدرضا انعامیمربیشیمیدانشکده علوم پايه
  
حمیدرضا نویدی قاضیانیدانشیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
رحیم علیزادهدانشیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
زهرا بخشیاستادیارفیزیکدانشکده علوم پايه
  
سيد حجت اله مومني ماسولهدانشیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
سید حمید حاج سيد جواديدانشیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
شهریار بیژنیاستادیارعلوم کامپیوتردانشکده علوم پايه
  
طیبه رجبیاندانشیارزیست شناسیدانشکده علوم پايه
  
علی اعظم خسروی نهوجیاستادیارفیزیکدانشکده علوم پايه
  
فاطمه کشاورز کوهجردیاستادیارعلوم کامپیوتردانشکده علوم پايه
  
فرح کریمیدانشیارزیست شناسیدانشکده علوم پايه
  
مجید حسن پور عزتیاستادیارزیست شناسیدانشکده علوم پايه
  
محمد صفی رحمانی فردانشیارزیست شناسیدانشکده علوم پايه
  
محمد علی نصرآزادانیاستادیارریاضیات و کاربردهادانشکده علوم پايه
  
محمدرضا سعیدیدانشیارفیزیکدانشکده علوم پايه
  
مسعود تقی زادهاستادیارزیست شناسیدانشکده علوم پايه
  
منیژه کرمیدانشیارزیست شناسیدانشکده علوم پايه
  
میرلطیف موسوی گرگریاستادزیست شناسیدانشکده علوم پايه
  
ندا ابراهیمیاناستادیارفیزیکدانشکده علوم پايه
  
نفیسه آل محمداستادیارآماردانشکده علوم پايه
  
هاجر قهرمانی گلاستادیارریاضی محضدانشکده علوم پايه
فشرده سازی دانشکده : دانشکده علوم کشاورزي  ‎(12)
  
آیت ا... رضاییاستادیارباغبانیدانشکده علوم کشاورزي
  
حبیب عباسی پور شوشتريدانشیارگیاه پزشکیدانشکده علوم کشاورزي
  
حسن حبیبیاستادیارزراعتدانشکده علوم کشاورزي
  
حسین امیرشکاریاستادیارزراعتدانشکده علوم کشاورزي
  
حسین ترابیاستادیارخاکشناسیدانشکده علوم کشاورزي
  
حشمت امیدیاستادیارزراعتدانشکده علوم کشاورزي
  
شاهپور خانقلیمربیباغبانیدانشکده علوم کشاورزي
  
عبدالامیر بستانیاستادیارخاکشناسیدانشکده علوم کشاورزي
  
علیرضا رضازادهمربیگیاه پزشکیدانشکده علوم کشاورزي
  
مجید امینی دهقیدانشیارزراعتدانشکده علوم کشاورزي
  
محسن رودپیمااستادیارخاکشناسیدانشکده علوم کشاورزي
  
محمدحسین فتوکیاندانشیارزراعتدانشکده علوم کشاورزي
فشرده سازی دانشکده : دانشکده فني و مهندسي ‎(43)
  
احسان موسوي خانقاهاستادیارمهندسی کامپیوتردانشکده فني و مهندسي
  
اميرحسين اميريدانشیارمهندسي صنايعدانشکده فني و مهندسي
  
امیرحسین فروزاندانشیارمهندسی پزشکیدانشکده فني و مهندسي
  
امین اله مه ابادیاستادیارمهندسی کامپیوتردانشکده فني و مهندسي
  
ايمان زمانياستادیارمهندسي برق – کنترلدانشکده فني و مهندسي
  
اکبر رنجبراستادیارمهندسی برق - الکترونیکدانشکده فني و مهندسي
  
بابك سيفدانشیارمهندسي برق – مخابراتدانشکده فني و مهندسي
  
پوريا معقولياستادیارمهندسي برق – کنترلدانشکده فني و مهندسي
  
جلال نظرزادهدانشیارمهندسي برق – قدرتدانشکده فني و مهندسي
  
حامد ساجدیاستادیارمهندسی برق - الکترونیکدانشکده فني و مهندسي
  
حميدرضا بخشيدانشیارمهندسي برق – مخابراتدانشکده فني و مهندسي
  
حمید مسلمیاستادیارمهندسی عمراندانشکده فني و مهندسي
  
حمیدرضا حسنیاستادمهندسي برق – مخابراتدانشکده فني و مهندسي
  
حنان لهراسبیاستادیارمهندسي برق – مخابراتدانشکده فني و مهندسي
  
راشد صحرائیاندانشیارمهندسي صنايعدانشکده فني و مهندسي
  
رسول مهدوی فراستادیارمهندسی پزشکیدانشکده فني و مهندسي
  
زکريا واعظياستادیارمهندسی عمراندانشکده فني و مهندسي
  
سروش اخلاقیدانشیارمهندسي برق – مخابراتدانشکده فني و مهندسي
  
سعید سیدطباییدانشیارمهندسي برق – کنترلدانشکده فني و مهندسي
  
سیدمحمد صادق زادهدانشیارمهندسي برق – قدرتدانشکده فني و مهندسي
  
عارف درودیدانشیارمهندسي برق – قدرتدانشکده فني و مهندسي
  
عليرضا ملاح زادهدانشیارمهندسي برق – مخابراتدانشکده فني و مهندسي
  
علی درخشانیاستادیارمهندسی عمراندانشکده فني و مهندسي
  
علی مطیع نصرآبادیاستادمهندسی پزشکیدانشکده فني و مهندسي
  
علیرضا بهراددانشیارمهندسی برق - الکترونیکدانشکده فني و مهندسي
  
علیرضا حبیبیدانشیارمهندسی عمراندانشکده فني و مهندسي
  
غلامرضا داداش زادهدانشیارمهندسي برق – مخابراتدانشکده فني و مهندسي
  
محسن جلالیاستادیارمهندسی برق - الکترونیکدانشکده فني و مهندسي
  
محمد باقر غزنویدانشیارمهندسی برق - الکترونیکدانشکده فني و مهندسي
  
محمد پویاندانشیارمهندسی پزشکیدانشکده فني و مهندسي
  
محمد منثورياستادیارمهندسي برق – کنترلدانشکده فني و مهندسي
  
محمد میکائیلیاستادیارمهندسی پزشکیدانشکده فني و مهندسي
  
محمدحسن کرمیاستادیارمهندسی عمراندانشکده فني و مهندسي
  
محمدحسین کاظمیدانشیارمهندسي برق – کنترلدانشکده فني و مهندسي
  
محمدرضا بسمیدانشیارمهندسي برق – قدرتدانشکده فني و مهندسي
  
محمدعلی دوستاریاستادیارمهندسی کامپیوتردانشکده فني و مهندسي
  
محمود فردوسی زادهاستادیارمهندسي برق – مخابراتدانشکده فني و مهندسي
  
مهدي اخبارياستادیارمهندسي برق – قدرتدانشکده فني و مهندسي
  
مهدی بشیریاستادمهندسي صنايعدانشکده فني و مهندسي
  
مهدی رجحانیاستادیارمهندسی عمراندانشکده فني و مهندسي
  
ناصر محمدزادهدانشیارمهندسی کامپیوتردانشکده فني و مهندسي
  
وحید حقیقت دوستمربیمهندسی کامپیوتردانشکده فني و مهندسي
  
کامیار ثقفیدانشیارمهندسی برق - الکترونیکدانشکده فني و مهندسي
فشرده سازی دانشکده : دانشکده هنر ‎(13)
  
احمد نادعلیاناستادیارپژوهش هنردانشکده هنر
  
پرویز اقبالیاستادیارتصویرسازیدانشکده هنر
  
پرویز حاصلیمربیهنر اسلامیدانشکده هنر
  
حبیب ا... صادقیاستادیارنقاشیدانشکده هنر
  
خشایار قاضی زادهاستادیارهنر اسلامیدانشکده هنر
  
سيدرضا حسينياستادیارنقاشیدانشکده هنر
  
سید نظام الدین امامی فراستادیارارتباط تصویریدانشکده هنر
  
عبدالرضا چارئیاستادیارارتباط تصویریدانشکده هنر
  
محسن مراثیاستادیارپژوهش هنردانشکده هنر
  
مرتضی اسدیمربیتصویرسازیدانشکده هنر
  
مرتضی افشاریاستادیارنقاشیدانشکده هنر
  
مهدی پوررضائیاناستادیارپژوهش هنردانشکده هنر
  
کاظم چلیپااستادیارنقاشیدانشکده هنر