پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

استفاده از مقالات ISI

متن

به پیوست فایل بخشنامه  نحوه دسترسی کلیه کاربران از شبکه دانشگاه به مقالات ISI می باشد.120900141927.png120900141927.png

تاریخ انتشار

1390/09/21

تاریخ انقضاء

 

پیوستها

ایجاد شده در 1390/09/21 12:39 ب.ظ توسط: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|h.yousefi
ویرایش شده در 1390/09/21 12:39 ب.ظ توسط i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|h.yousefi