پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
راهــنما جهت تماس با هر بخش از دانشگاه ابتدا 4 رقم 5121 و سپس يكي از داخلي هاي زير را شماره گيري نماييد.
برای دریافت فایل شماره تلفن ها از لینک روبرو اقدام نمایید.        فایل شماره تلفن های دانشگاه
جسـت و جو در راهنـمای تلفــن
نام و نام خانوادگی :   قسمت :
دانشکده / واحد :   شماره تماس:           
امکان نمایش این وب پارت وجود ندارد. برای عیب زدایی این مشکل، این وب پارت را در ویرایشگر HTML سازگار با Microsoft SharePoint Foundation مانند برنامه Microsoft SharePoint Designer، باز نمایید. اگر مشکل برطرف نشد، با مدیر سرور وب خود تماس حاصل فرمایید.


شناسه همبستگی:426846fe-548e-40c1-86e1-764e3a3cfccf