پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

نام

aks1

پیشنما

عکس

عنوان

دانشکده علوم کشاورزی

نوع پرونده

jpg

اندازه تصویر

960 x 720

تاریخ عکس گرفتن

 

شرح

 

کلیدواژه ها

 

Link

اولویت

 
ایجاد شده در 23/07/1437 01:56 ب.ظ توسط: مدیر سایت
ویرایش شده در 23/07/1437 01:57 ب.ظ توسط مدیر سایت