پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
اندازه تصویر
Link
1سردر دانشكده.jpg
1سردر دانشكده
117 KB 700 x 393
سر در دانشکده
1
aks1.JPG
بازشده جهت ویرایش برای: مدیر سایتaks1.JPG
بازشده جهت ویرایش برای: مدیر سایت
aks1
دانشکده علوم کشاورزی148 KB 960 x 720
DSC080133.JPG
DSC080133
دکتر فتوکیان در گفت وگوی تفصیلی با «روابط عمومی» دانشگاه176 KB 768 x 512