پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

site.jpg

​         

 دانشکده دارای دوسایت مخصوص خواهران و برادران  میباشد  و از امکانات اینترنت رایگان و چاپگر برخوردار است.

 

-راهنمای  استفاده از چاپگر

   از آنجائیکه چاپگر موجو د در سایت   بصورت اشتراکی بین همه کامپیوترها می باشد بنابراین دانشجویان عزیز می توانند با هر یک از کامپیوترهای موجود در دوسایت  دستور پرینت را صادر نمایند. قابل ذکر است که قبل از دستور چاپ باید چاپگر را بصورت زیر نصب نمایند

START------>RUN----->\\172.16.10.160

سپس چاپگر hp2015  را انتخاب نمائید

 

-راهنمای تغییر رمز و بازیابی آن

دانشجویان عزیز می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه و گزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات  نسبت به تغییر رمز اقدام  نمایند

 

- فرم درخواست پست الکترونیکی از دانشگاه برای دانشجویان ارشد - دکتری و هیئت علمی

Email-Request (1).docEmail-Request (1).doc