پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​

 

7.jpg
      دکتر علیرضا   رضا زاده     

   معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

   Rezazadeh@shahed.ac.ir ​

10.jpg

دکتر حبیب  عباسی پور  
   معاون پژوهش و فن آوری      
 

                                                                                                                                                                    20211025_0910061.jpg
                                                                                                                                                                                  هادی    حسین عسکری      

                                                                                                                                                                                 معاون پشتیبانی و منابع  انسانی