پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​
در دست ویرایش​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
​  ​ ​ ​ ​ ​
ردیف نام خانوادگی​ نام​  نام گروه​  ​زمینه های تخصصی​​
1​  حبیبی​ حسن​ زراعت​ cv
2​  فتوكيان​ محمدحسين​ زراعت​ cv   
3​ ناجي​ اميرمحمد​​ زراعت​ cv
4​  كردناييج​​ علاءالدين​ زراعت​ cv​  
5​​  اميرشكاري ​      حسين​​ زراعت​ cv​ 
​6 امیدی حشمت​​ ​​​زراعت cv​ ​ 
​7 امینی دهقی مجید​ ​زراعت cv​ ​ 
8​ ملکی​                    زراعت​ cv​     
​​
​1   
طباطبایی سید جلال ​باغبانی
CV  ​
​2 ​خانقلی شاهپور​ باغبانی​ CV
​3 خادمی​ اورنگ
​​​ 
باغبانی​              CV​
4  رضائي​ آيت اله​ باغبانی​ CV 
5​ شرفی​ یاور​ باغبانی​ CV 
​6 روح اللهی ​ایمان ​باغبانی CV
1​  ترابی  گلسفیدی​  حسین​ خاکشناسی​ cv
2 بستانی ​ عبدالامیر ​ خاکشناسی​ cv
3  رود پيما​ محسن​ ​خاکشناسی cv
​4 ​نامدار خجسته ​داود ​خاکشناسی فیزیک و حفاظت خاک​Eng-CV

1  سعیدی زاده​ آیت ا...​ ​گیاهپزشکی
2  عسکریان زاده​ عليرضا​ ​گیاهپزشکی cv​
3​   كريمي​ جابر​ ​گیاهپزشکی cv​
4  عباسی پور​ حبيب​ ​گیاهپزشکی ​   cv
​5 ​هاشمی  سید عبدالله
​گیاهپزشکی Eng-CV
cv
6 رضازاده علیرضا​ A.Rezazadeh گیاهپزشکی​ Eng-CV​ cv