پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 
​  ​ ​ ​ ​ ​
ردیف نام خانوادگی​ نام​  ​نام گروه​  ​​زمینه های تخصصی​​
1  فتوكيان​ محمدحسين​ زراعت​ cv​
2​ ناجي​ اميرمحمد​​ زراعت​ cv
3​  كردناييج​​ علاءالدين​ زراعت​ cv​
​4 امیدی حشمت​​ ​​​زراعت cv​
​5 امینی دهقی مجید​ ​زراعت cv​
6​ ملکی​                    زراعت​ cv​   
​​
​1   
طباطبایی​ سید جلال​ ​باغبانی cv​
​2 خانقلی​ شاهپور​​ باغبانی​ cv​
​3​ خادمی​ اورنگ باغبانی cv​           
4  رضائي​​ آيت اله​ باغبانی​ cv​
5​ شرفی یاور​ باغبانی​ cv​
​6 روح اللهی ​ایمان ​باغبانی CV
1​  ترابی  گلسفیدی​  حسین​ خاکشناسی​ cv​
2 بستانی امیر خاکشناسی​ cv​
3  رود پيما​ محسن ​خاکشناسی cv​
​4 ​نامدار خجسته ​داود ​خاکشناسی cv​

1  سعیدی زاده​ آیت ا...​ ​گیاهپزشکی  cv​
2  عسکریان زاده​ عليرضا​ ​گیاهپزشکی cv​
3​   كريمي​ جابر​ ​گیاهپزشکی cv​
4  عباسی پور​ حبيب​ ​گیاهپزشکی cv​
​5 ​هاشمی  سید عبدالله
​گیاهپزشکی cv​
6 رضازاده علیرضا​   گیاهپزشکی​ cv​