پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​​​ 
اعضاء هیات علمی​ ​ ​  
نام و نام خانوادگی​ رشته - گرایش​ مرتبه علمی​
شماره تلفن
پست الکترونیک ​​
محمد حسین فتوکیان
​اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری دانشیار​​ ​51212300 fotokian@shahed.ac.ir 101.jpg
​اصلاح نباتات- بیوتکنولوژی استادیار​ 51212325​ a_kordenaeej@yahoo.com
alaeddin_PIC.jpg
امیر محمد ناجی ​اصلاح نباتات- زنتیک بیومتری استادیار​​ ​51212329 amnaji1970@yahoo.com  14.jpg
​ 

سعیده ملکی​ استادیار​​ ​51212310 maleki@shahed.ac.ir
مجید امینی دهقی ​زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار​​ ​51212312 amini@shahed.ac.ir
amini.jpg 
حشمت امیدی​   ​زراعت- فیزیو لوژی گیاهان زراعی دانشیار ​51212328 omidi@shahed.ac.ir​ omidi.jpg

 

کارشناسان​   ​  
نام و نام خانوادگی​ رشته - گرایش​ مدرک تحصیلی​​
شماره تلفن
پست الکترونیک​
کیوان    آگاهی​ زراعت-​ دکتری​ ​51212337 aghahi.JPG
​           محمدی فوق ​لیسانس ​51214033 mohammadi.jpg
عقیل   مددی​ فوق ​لیسانس ​51214033 maddi[1].jpg