پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال دانشکده کشاورزی

:

کارشناسی ارشد و دکتری

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​لیست دروس - برنامه هفتگی - برنامه امتحانی و  تقویم آموزشی در نیمسال ...+آخرین اطلاعیه ها

**************************************************************************

فرمهای مخصوص ایام تعطیلی دانشگاه بخاطر کرونا(99/02/07)

 فرم+مقاله+ارشد981.docxفرم ارزیابی دستاوردهای علمی پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم درخواست دانشجویی.docxفرم درخواست دانشجویی.docx

فرمت طرحنامه پایان نامه مصوب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه (2).docفرمت طرحنامه پایان نامه مصوب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه (2).doc

درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (4).docدرخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (4).doc

**************************************

اطلاعیه مهم در باره دفاع از پایان نامه ارشد در ایام عدم حضور دانشجو در دانشکده:(99/01/30)

فرآیند تصویب طرحنامه کارشناسی ارشد.pdfفرآیند تصویب طرحنامه کارشناسی ارشد.pdf

فرآیند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد.pdfفرآیند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد.pdf

*****************************************

لیست+دروس+ترl982.pdfلیست دروس ترم  982 (98/11/6)

برنامه+هفتگي+982-2.pdfبرنامه هفتگي ترم 982 (98/11/6)

برنامه+امتحانی+982.docxبرنامه امتحانی ترم  982 (98/116)

جدول زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي توسط دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98.docجدول زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي توسط دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98 (98/11/5)

اطلاعيه گلخانه شهید حججی  .docxاطلاعيه گلخانه شهید حججی  (98/11/1)

دریافت پژوهانه دانشجویی.pdfدریافت پژوهانه دانشجویی (98/08/28)

انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر.pdfانتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر (98/08/28)​

جدول+زمان+بندی+انتخاب+واحد+981.pdfجدول زمان بندی انتخاب واحد+981         (98/05/27)   ​

برنامه هفتگي نيمسال اول سال تحصيلي99-1398.docxبرنامه هفتگي نيمسال اول سال تحصيلي99-1398(98/06/10)

برنامه امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 99 -1398.docxبرنامه امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 99 -1398(98/06/10)

 ​ اطلاعيه دکتری.pdf  (درج ۹۷/۷/۱)

********************************************

​​فرمها

1-Email-Request (1).docفرم درخواست ایمیل برای دانشجویان ارشد و دکتری ( پس از تکمیل فرم و درج امضاء به همراه تصویر کارت دانشجویی به ادرس admin@shahed.ac.ir  ارسال کنید . 

        جواب به ایمیل اعلام شده در فرم ارسال می گردد)

2-فرم+مجوز+دفاع+از+پايان+نامه+ارشد972 (2).pdfفرم مجوز دفاع از پايان نامه ارشد  (97/11/8)

3-- فرم درخواست استاد راهنما.docx- فرم درخواست استاد راهنما.docx

4-فرم+استاد+مشاور.docxفرم استاد مشاور.docx

5-فرم+درخواست+مهلت+ارائه+مقاله+از+پایان+نامه.pdfفرم درخواست مهلت ارائه مقاله از پایان  نامه.pdf

6-فرم+درخواست+مجوز+استاد+راهنمای+دوم.pdfفرم درخواست مجوز استاد راهنمای دوم.pdf

7-فرم+درخواست+خوابگاه2.pdfفرم درخواست خوابگاه2.pdf (درج 97/11/23)

8-اظهارنامه پایان نامه.docxاظهارنامه پایان نامه.docx

9-اطلاعیه ارائه سمینار.docاطلاعیه ارائه سمینار.doc

10-اطلاعیه دفاع از پایان نامه (1).docاطلاعیه دفاع از پایان نامه .doc

11-فرم انتخاب موضوع سمینار کارشناسی ارشد.docxفرم انتخاب موضوع سمینار کارشناسی ارشد.docx

12-فرم انتخاب موضوع سمینار کارشناسی ارشد.pdfفرم انتخاب موضوع سمینار کارشناسی ارشد.pdf

13 فرم+مقاله+ارشد981.pdfفرم ارزشیابی مقاله ارشد981

13-فرم+مقاله+ارشد981.docxفرم ارزشیابی مقاله ارشد981   (22/02/99)

14-فرم+درخواست+خوابگاه+موقت+دانش+آموختگان.docxفرم درخواست خوابگاه موقت دانش آموختگان.docx   ​(درج 97/12/22)

15-فرم درخواست تمديد دوره كارشناسي ارشد.docxفرم درخواست تمديد دوره كارشناسي ارشد.docx

16-فرم درخواست تمديد دوره كارشناسي ارشد.pdfفرم درخواست تمديد دوره كارشناسي ارشد.pdf

17-فرم+مجوز+صحافی+پایان+نامه.docxفرم مجوز صحافی پایان نامه.docx

18-(فرم طرح نامه پایان نا مه رساله  دانشجویی(ارشد-دکتری .docxفرم طرح نامه پایان نا مه رساله دانشجویی(ارشد-دکتری .docx)​ (درج ۹۷/۵/۲۷)​

19-فرم+برگ+خروج+اموال+از+آزمایشگاه.docفرم برگ خروج اموال از آزمایشگاه.doc

20-فرم++مواد+مصرفی+آزمایشگاه.docفرم  مواد مصرفی آزمایشگاه.doc

21-فرم+استفاده+از+امكانات+آزمايشگاه-+ج.docفرم استفاده از امكانات آزمايشگاه 

22-فرم+استفاده+از+امكانات+گلخانه+پژوهشی+دانشجویان3.docفرم استفاده از امكانات گلخانه پژوهشی دانشجویان 

23-فرم برگ خروج اموال از آزمایشگاه.docفرم برگ خروج اموال از آزمایشگاه.doc

24-فرم+درخواست+دانشجوئی.docxفرم درخواست دانشجوئی.docx

25-کمسیون پزشکی.jpgکمسیون پزشکی.jpg

26- فرمها+گزارش+پیشرفت+پایان+نامه+ارشد.docxفرم گزارش پیشرفت پایان نامه ارشد.docx 

27-فرم+درخواست+سنوات+ترم+ششم+وهفتم+ارشد982.docxفرم درخواست سنوات ترم ششم وهفتم ارشد982 (98/11/20)

28-فرم+گزارش+پیشرفت+پایان+نامه+ارشد+برای+تمدید+سنوات982.docxفرم گزارش پیشرفت پایان نامه ارشد برای تمدید سنوات982(98/11/20)

 آئین نامه​

شیوه+نامه+ارشد.pdfشیوه نامه ی اجرایی کارشناسی ارشد.pdf

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته.pdfآیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته.pdf

دستور العمل نحوه تنظیم  و نگارش .pdfدستور العمل نحوه تنظیم و نگارش .pdf

شیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد.pdfشیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد.pdf  (درج 98/01/25)​​

فصل بندی.pdfفصل بندی.pdf

سرفصل دروس رشته ها  از ترم 961

1حشره+شناسی+کشاورزی.pdf حشره شناسی کشاورزی.pdf  (تاریخ درج 96/7/10)

اگرو++اکولوژی.pdfاگرو اکولوژی.pdf  (تاریخ درج 96/7/10)

تکنولوژی+بذر.pdfتکنولوژی بذر.pdf  (تاریخ درج 96/7/10)

زراعت.pdfزراعت.pdf  (تاریخ درج 96/7/10)

دکتر+ی+زراعت.pdfدکتر ی زراعت.pdf  (تاریخ درج 96/7/10)​

کارشناسی+ارشد+بیو+تکنولوژی+کشاورزی.pdfکارشناسی ارشد بیو تکنولوژی کشاورزی.pdf  (تاریخ درج 96/7/10)​

کارشناسی+ارشد+ژنتیک+و+به+نژادی+گیاهی.pdfکارشناسی ارشد ژنتیک و به نژادی گیاهی.pdf  (تاریخ درج 96/7/10)​

مدیریت+حاصلخیزی+و+زیست+فناوری+خاک+2+گرایش.pdfمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری  pdf  (تاریخ درج 96/7/10)​

مدیریت+منابع+خاک+2+گرایش.pdfمدیریت منابع خاک  pdf  (تاریخ درج 96/7/10)​​

باغبانی.docx مهندسی باغبانی.docx   (تاریخ درج 96/7/10)​​​

فرایند (1).pdfفرایند  دوره دانش آموختگی (1).pdf

اگروتکنولوژی زراعت.pdfاگروتکنولوژی زراعت.pdf (تاریخ اجرا از سال 97)

دکتری+اگروتکنولوژی.pdfدکتری+اگروتکنولوژی.pdf (تاریخ اجرا از سال 97)


***********


خطوط بسم الله

001.jpg001.jpg

002.jpg002.jpg

003.jpg003.jpg

004.jpg004.jpg

005.jpg005.jpg

راهنمای   پایان نامه و پروپزال

     مراحل تهيه و تصويب طرح تحقيق(پرو پوزال) پايان نامه كارشناسي .doc مراحل تهيه و تصويب طرح تحقيق(پرو پوزال) پايان نامه كارشناسي .doc      

    


الکترونیکی کردن پایان نامه

theses writing principles.pdftheses writing principles.pdf
upload theses in library portal.pdfupload theses in library portal.pdf
تذکر مهم.docxتذکر مهم.docx
نکات مهم در خصوص فاکتور ها و اسناد هزینه .docxنکات مهم در خصوص فاکتور ها و اسناد هزینه .docx

تشویق مقاله

  forme-tashvigh.docforme-tashvigh.doc 

 tashvigh daneshjouee.PDFtashvigh daneshjouee.PDF  

منشور اخلاق پژوهش


bakhshname.jpgbakhshname.jpg

manshor_Akhlag_03.tifmanshor_Akhlag_03.tif

MANSHUR AKHLAGHY.pdfMANSHUR AKHLAGHY.pdf

***************************************************** 

                                                                       دکتری

                                                        ************************

فرمهای مخصوص ایام تعطیلی دانشگاه بخاطر کرونا(99/02/07)​

فرم درخواست دانشجویی.docxفرم درخواست دانشجویی.docx

فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از طرحنامه (1).docفرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از طرحنامه (1).doc

فرم برگزاری جلسه پیش دفاع از رساله دکتری (2).docفرم برگزاری جلسه پیش دفاع از رساله دکتری (2).doc

فرم دريافت مجوز دفاع نهايي دكتری (1).docفرم دريافت مجوز دفاع نهايي دكتری (1).doc

******************************************

اطلاعیه مهم در باره دفاع از پایان نامه دکتری در ایام عدم حضور دانشجو در دانشکده:(99/01/30)​

فرآیند پیش دفاع از رساله دکتری.pdfفرآیند پیش دفاع از رساله دکتری.pdf

فرآیند دفاع از طرحنامه دکتری.pdfفرآیند دفاع از طرحنامه دکتری.pdf

فرآیند دفاع نهایی از رساله دکتری.pdfفرآیند دفاع نهایی از رساله دکتری.pdf

*********************************


 فرم+گزارش+سه+ماهه+پيشرفت+رساله++دانشجويان++دکتری++دانشکده+کشاورزی.pdfفرم گزارش سه ماهه پيشرفت رساله دانشجويان دکتری دانشکده کشاورزی (98/11/6)

فرم+سمینار+شش+ماهه+پيشرفت+رساله++دانشجويان+دکتری+دانشکده+کشاورزی (1).pdfفرم سمینار شش ماهه پيشرفت رساله  دانشجويان دکتری دانشکده کشاورزی  (98/11/6)

فرم+بررسی+شرایط+مقاله+دکتری+نهایی.pdfفرم بررسی شرایط مقاله وتویی دانشجویان دکتری نهایی.pdf   ( درج 98/02/16)​

تمدید+سنوات+دکتری972.pdfتمدید سنوات دکتری972.pdf       ( درج 98/01/19)

فرم+گزارش+پیشرفت+رساله+دکتری+برای+تمدید+سنوات972.pdfفرم گزارش پیشرفت رساله دکتری برای تمدید سنوات972.pdf    ( درج 98/01/19)

فرم+ارزشیابی+مقاله+دکتری.pdfفرم+ارزشیابی مقاله دکتری.pdf  ( درج 97/11/15)

(فرم طرح نامه پایان نا مه رساله  دانشجویی(ارشد-دکتری .docxفرم طرح نامه پایان نا مه رساله دانشجویی(ارشد-دکتری .docx)​ (درج 97/5/27)

فرم+درخواست+برگزاری+آزمون+جامع.pdfفرم درخواست برگزاری آزمون جامع.pdf

اعلام+آمادگی+جهت+دفاع+از+پروپزال+فرم1.docxاعلام آمادگی جهت دفاع از پروپزال فرم1.docx

گام+بندی.docxگام بندی.docx

  مراحل آزمون جامع دکتری.docxمراحل آزمون جامع دکتری.docx  ​-

تعیین+استاد+راهنما.docxتعیین استاد راهنما.docx

تعیین+موضوع+رساله.+docx.docxتعیین موضوع رساله docx.docx