پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال دانشکده کشاورزی

:

کارشناسی ارشد و دکتری

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​لیست دروس - برنامه هفتگی و برنامه امتحانی در نیمسال ...+آخرین اطلاعیه ها

برنامه+امتحانی+971.docxبرنامه امتحانی 971.docx   (درج 97/10/17)

 1اطلاعيه+حذف+واضافه+971.docxاطلاعيه حذف واضافه  971.docx   درج ۹۷/۷/۱۴

 برنامه+امتحانی+حذف+واضافه971.docxبرنامه امتحانی حذف واضافه971.docx   درج ۹۷/۷/۱۴

 برنامه+هفتگي+971حذف+اضافه.docxبرنامه هفتگي 971حذف و اضافه.docx       درج ۹۷/۷/۱۴  

 ​لیست+دروس+ترم971+حذف+اضافه.docxلیست دروس ترم971  حذف و اضافه.docx   درج ۹۷/۷/۱۴

 محل برگزاری کلاسها ی تئوری در ترم جاری.xlsxمحل برگزاری کلاسها ی تئوری در ترم جاری.xlsx   درج ۹۷/۷/۱۴​

اطلاعيه دکتری.pdfاطلاعيه دکتری.pdf  (درج ۹۷/۷/۱)

********************************************

​​فرمها

Email-Request (1).docفرم درخواست ایمیل برای دانشجویان ارشد و دکتری ( پس از تکمیل فرم و درج امضاء به همراه تصویر کارت دانشجویی به ادرس admin@shahed.ac.ir  ارسال کنید . 

        جواب به ایمیل اعلام شده در فرم ارسال می گردد)

فرم+مجوز+دفاع+از+پايان+نامه+كارشناسي+ارشد1.pdfفرم مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد1.pdf(درج 97/6/4)

- فرم درخواست استاد راهنما.docx- فرم درخواست استاد راهنما.docx

فرم+استاد+مشاور.docxفرم استاد مشاور.docx

فرم+درخواست+مهلت+ارائه+مقاله+از+پایان+نامه.pdfفرم درخواست مهلت ارائه مقاله از پایان  نامه.pdf

فرم+درخواست+مجوز+استاد+راهنمای+دوم.pdfفرم درخواست مجوز استاد راهنمای دوم.pdf

فرم+درخواست+خوابگاه2.pdfفرم+درخواست+خوابگاه2.pdf (درج 97/3/22)

اظهارنامه+پایان+نامه.docxاظهارنامه+پایان+نامه.docx

اطلاعیه ارائه سمینار.docاطلاعیه ارائه سمینار.doc

اطلاعیه دفاع از پایان نامه.docاطلاعیه دفاع از پایان نامه.doc

فرم انتخاب موضوع سمینار کارشناسی ارشد.docxفرم انتخاب موضوع سمینار کارشناسی ارشد.docx

فرم انتخاب موضوع سمینار کارشناسی ارشد.pdfفرم انتخاب موضوع سمینار کارشناسی ارشد.pdf

فرم تبصره 3 ماده 7 شیوه نامه دفاع و ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد در خصوص بهره¬گیری از سقف1.5.docفرم ارزشیابی مقاله.doc

فرم تقاضاي مهماني تکدرس.pdfفرم تقاضاي مهماني تکدرس.pdf

فرم درخواست تمديد دوره كارشناسي ارشد.docxفرم درخواست تمديد دوره كارشناسي ارشد.docx

فرم درخواست تمديد دوره كارشناسي ارشد.pdfفرم درخواست تمديد دوره كارشناسي ارشد.pdf

فرم+مجوز+صحافی+پایان+نامه.docxفرم مجوز صحافی پایان نامه.docx

(فرم طرح نامه پایان نا مه رساله  دانشجویی(ارشد-دکتری .docxفرم طرح نامه پایان نا مه رساله دانشجویی(ارشد-دکتری .docx)​ (درج ۹۷/۵/۲۷)​

فرم+برگ+خروج+اموال+از+آزمایشگاه.docفرم برگ خروج اموال از آزمایشگاه.doc

فرم++مواد+مصرفی+آزمایشگاه.docفرم  مواد مصرفی آزمایشگاه.doc

فرم+استفاده+از+امكانات+آزمايشگاه-+ج.docفرم استفاده از امكانات آزمايشگاه 

فرم+استفاده+از+امكانات+گلخانه+پژوهشی+دانشجویان3.docفرم استفاده از امكانات گلخانه پژوهشی دانشجویان 

فرم برگ خروج اموال از آزمایشگاه.docفرم برگ خروج اموال از آزمایشگاه.doc

فرم+درخواست+دانشجوئی.docxفرم درخواست دانشجوئی.docx

کمسیون پزشکی.jpgکمسیون پزشکی.jpg

 آئین نامه​

شیوه+نامه+ارشد.pdfشیوه نامه ی اجرایی کارشناسی ارشد.pdf

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته.pdfآیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته.pdf

دستور العمل نحوه تنظیم  و نگارش .pdfدستور العمل نحوه تنظیم و نگارش .pdf

شیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد.pdfشیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد.pdf

فصل بندی.pdfفصل بندی.pdf

سرفصل دروس رشته ها  از ترم 961

1حشره+شناسی+کشاورزی.pdf حشره شناسی کشاورزی.pdf  (تاریخ درج 96/7/10)

اگرو++اکولوژی.pdfاگرو اکولوژی.pdf  (تاریخ درج 96/7/10)

تکنولوژی+بذر.pdfتکنولوژی بذر.pdf  (تاریخ درج 96/7/10)

زراعت.pdfزراعت.pdf  (تاریخ درج 96/7/10)

دکتر+ی+زراعت.pdfدکتر ی زراعت.pdf  (تاریخ درج 96/7/10)​

کارشناسی+ارشد+بیو+تکنولوژی+کشاورزی.pdfکارشناسی ارشد بیو تکنولوژی کشاورزی.pdf  (تاریخ درج 96/7/10)​

کارشناسی+ارشد+ژنتیک+و+به+نژادی+گیاهی.pdfکارشناسی ارشد ژنتیک و به نژادی گیاهی.pdf  (تاریخ درج 96/7/10)​

مدیریت+حاصلخیزی+و+زیست+فناوری+خاک+2+گرایش.pdfمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری  pdf  (تاریخ درج 96/7/10)​

مدیریت+منابع+خاک+2+گرایش.pdfمدیریت منابع خاک  pdf  (تاریخ درج 96/7/10)​​

باغبانی.docx مهندسی باغبانی.docx   (تاریخ درج 96/7/10)​​​

فرایند (1).pdfفرایند  دوره دانش آموختگی (1).pdf

اگروتکنولوژی زراعت.pdfاگروتکنولوژی زراعت.pdf (تاریخ اجرا از سال 97)

دکتری+اگروتکنولوژی.pdfدکتری+اگروتکنولوژی.pdf (تاریخ اجرا از سال 97)


***********


خطوط بسم الله

001.jpg001.jpg

002.jpg002.jpg

003.jpg003.jpg

004.jpg004.jpg

005.jpg005.jpg

راهنمای   پایان نامه و پروپزال

     مراحل تهيه و تصويب طرح تحقيق(پرو پوزال) پايان نامه كارشناسي .doc مراحل تهيه و تصويب طرح تحقيق(پرو پوزال) پايان نامه كارشناسي .doc      

    


الکترونیکی کردن پایان نامه

theses writing principles.pdftheses writing principles.pdf
upload theses in library portal.pdfupload theses in library portal.pdf
تذکر مهم.docxتذکر مهم.docx
نکات مهم در خصوص فاکتور ها و اسناد هزینه .docxنکات مهم در خصوص فاکتور ها و اسناد هزینه .docx

تشویق مقاله

  forme-tashvigh.docforme-tashvigh.doc 

 tashvigh daneshjouee.PDFtashvigh daneshjouee.PDF  

منشور اخلاق پژوهش


bakhshname.jpgbakhshname.jpg

manshor_Akhlag_03.tifmanshor_Akhlag_03.tif

MANSHUR AKHLAGHY.pdfMANSHUR AKHLAGHY.pdf

***************************************************** 

دکتری

فرم+گزارش++پيشرفت+سه+ماهه+رساله+دانشجويان+دکتری+دانشکده+کشاورزی.pdfفرم گزارش پيشرفت سه ماهه رساله دانشجويان دکتری دانشکده کشاورزی.pdf

فرم+سمینارشش+ماهه+پيشرفت+رساله+دانشجويان+دکتری+دانشکده+کشاورزی.pdfفرم سمینارشش ماهه پيشرفت رساله دانشجويان دکتری دانشکده کشاورزی.pdf

(فرم طرح نامه پایان نا مه رساله  دانشجویی(ارشد-دکتری .docxفرم طرح نامه پایان نا مه رساله دانشجویی(ارشد-دکتری .docx)​ (درج 97/5/27)

فرم+درخواست+برگزاری+آزمون+جامع.pdfفرم درخواست برگزاری آزمون جامع.pdf

اعلام+آمادگی+جهت+دفاع+از+پروپزال+فرم1.docxاعلام آمادگی جهت دفاع از پروپزال فرم1.docx

گام+بندی.docxگام بندی.docx

  مراحل آزمون جامع دکتری.docxمراحل آزمون جامع دکتری.docx  ​-

تعیین+استاد+راهنما.docxتعیین استاد راهنما.docx

تعیین+موضوع+رساله.+docx.docxتعیین موضوع رساله docx.docx