پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​​​​​​​توضیح مهم
                 کلیه پایان نامه های دانشکده کشاورزی لازم است در سه فصل تدوین ‎شود (فصل اول «مقدمه و بررسی منابع»، فصل دوم «مواد و روش‎ها» و فصل سوم «نتایج و بحث»)