پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال دانشکده کشاورزی

:

شیوه نامه ها و دستوالعمل ها

​​​​​​8-آئین نامه همایش های ملی  (97/10/26)
​​​  -11-268472 (2).pdf11-268472 (2).pdf

​7-اولین فراخوان مشترک همکاریهای پژوهشی تحقیقاتی میان استانی و پژوهشگران ایران و آلمان  (درج 97/10/3)


​6-Student.pdf راهنمای سامانه پژوهش دانشجویی (۹۷/۷/۱۰)

​5-دستورالعمل+تخصیص+پژوهانه+دانشجویی.pdfدستورالعمل تخصیص پژوهانه دانشجویی.pdf​​​  (تاریخ درج ۹۶/۱۱/۳)

4- قابل توجه دانشجویان ورودی ج​دید (پکیج پژوهشی)  (تاریخ درج 96/7/19)


3-شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور( روی فایل response.pdf کلیک نمائید)

2- نکات مهم در تسویه اسناد هزینه‌های مالی از محل پژوهانه ( روی فایل پژوهانه.pdf کلیک مائید)  (تاریخ درج 96/2/18)

1-دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي و مصاديق تخلفات پژوهشي.pdf(تاریخ درج 96/2/20)