پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال دانشکده کشاورزی

:

شیوه نامه ها و دستوالعمل ها

​8-راهنمای+سامانه+پژوهش+دانشجویی.pdfراهنمای سامانه پژوهش دانشجویی (97/7/10)


6-آئین نامه همایش های ملی  (97/10/26)
​​​  

​5-دستورالعمل+تخصیص+پژوهانه+دانشجویی.pdfدستورالعمل تخصیص پژوهانه دانشجویی.pdf​​​  (تاریخ درج ۹۶/۱۱/۳)

4- قابل توجه دانشجویان ورودی ج​دید (پکیج پژوهشی)  (تاریخ درج 96/7/19)


3-شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور( روی فایل response.pdf کلیک نمائید)

2- نکات مهم در تسویه اسناد هزینه‌های مالی از محل پژوهانه ( روی فایل پژوهانه.pdf کلیک مائید)  (تاریخ درج 96/2/18)

1-دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي و مصاديق تخلفات پژوهشي.pdf(تاریخ درج 96/2/20)