پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال دانشکده کشاورزی

:

شیوه نامه ها و دستوالعمل ها

​​11- شیوه نامه پشتیبانی از همکاری های پژوهشی با سازمان هسته ای اروپا.pdfشیوه نامه پشتیبانی از همکاری های پژوهشی با سازمان هسته ای اروپا (98/8/26)
   - نامه+معاون+پژوهشی+دانشگاه (1).pdfنامه معاون پژوهشی دانشگاه

​8-  راهنمای+سامانه+پژوهش+دانشجویی.pdfراهنمای سامانه پژوهش دانشجویی (97/7/10)


6-   آئین نامه همایش های ملی  (97/10/26)
​​​  

​5-دستورالعمل+تخصیص+پژوهانه+دانشجویی.pdfدستورالعمل تخصیص پژوهانه دانشجویی.pdf​​​  (تاریخ درج ۹۶/۱۱/۳)

4- قابل توجه دانشجویان ورودی ج​دید (پکیج پژوهشی)  (تاریخ درج 96/7/19)


3-شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور( روی فایل response.pdf کلیک نمائید)

2- نکات مهم در تسویه اسناد هزینه‌های مالی از محل پژوهانه ( روی فایل پژوهانه.pdf کلیک مائید)  (تاریخ درج 96/2/18)

1-دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي و مصاديق تخلفات پژوهشي.pdf(تاریخ درج 96/2/20)