پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال دانشکده کشاورزی

:

شیوه نامه ها و دستوالعمل ها


​​​11- شیوه نامه پشتیبانی از همکاری های پژوهشی با سازمان هسته ای اروپا.pdfشیوه نامه پشتیبانی از همکاری های پژوهشی با سازمان هسته ای اروپا 

       آئین نامه همایش های ملی  
​​​6- 11-268472-1.pdf11-268472-1.pdf

4-    قابل توجه دانشجویان ورودی ج​دید (پکیج پژوهشی) 

3-     شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور( روی فایل response.pdf کلیک نمائید)

2-     نکات مهم در تسویه اسناد هزینه‌های مالی از محل پژوهانه ( روی فایل پژوهانه.pdf کلیک مائید)  

1-     دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي و مصاديق تخلفات پژوهشي.